Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računari
Univerzitet u Sarajevu   |   Arhitektonski fakultet

Predavanja za predmet "Računari"

doc.dr. Samir Lemeš (slemes@unze.ba)
akademska godina 2012/2013
Datum Tema Download prezentacije
4.10. Uvod: opis predmeta, način realizacije nastave  PDF pdf, 200 kB
Osnovni pojmovi ICT, platforme, konfiguracije, komponente PDF pdf, 600 kB
11.10.
Operativni sistemi i grafičko okruženje PDF pdf, 500 kB
Računarske mreže, klijent/server, Internet PDF pdf, 900 kB
18.10. Hardware: ulazni uređaji, pohranjivanje podataka PDF pdf, 700 kB
Hardware: procesori, uređaji za prikaz slike PDF pdf, 700 kB
25.10.     
1.11. Rasterska grafika: percepcija svjetlosti, piksel, modeli boja PDF pdf, 700 kB
Software za rastersku grafiku PDF pdf, 900 kB
8.11.
   
15.11.
Osobine rasterske slike: rezolucija, histogram, kompresija PDF pdf, 1800 kB
Formati datoteka: raster, vektor, video, arhiviranje PDF pdf, 500 kB
22.11.

Vektorska grafika: 2D, 3D, primitivi, krivulje PDF pdf, 400 kB
2D i 3D parametarske krive i površine, kontinuiteti, nurbs PDF pdf, 700 kB
29.11.
Osnove 2D CAD: AutoCAD interfejsi PDF pdf, 300 kB
2D CAD terminologija: koordinate, kote, šrafura, tekst PDF pdf, 400 kB
Primjeri 2D CAD software-a PDF pdf, 1200 kB
6.12.
Formati i verzije, konverzija, standardi PDF pdf, 300 kB
CAD transformacije PDF pdf, 800 kB
Matematičko objašnjenje transformacija PDF pdf, 200 kB
13.12.
   
20.12.
3D modeliranje: osnovni koncepti PDF pdf, 1000 kB
3D modeliranje: tehnike modeliranja PDF pdf, 300 kB
Software za 3D modeliranje PDF pdf, 400 kB
27.12.
Digitalizacija i 3D skeniranje PDF pdf, 700 kB
3d vizualizacija i rendering, materijali, osvjetljenje, pogledi PDF pdf, 700 kB
3.1.
   
10.1.
3D video, VRML PDF pdf, 300 kB
CAD/CAM i RP PDF pdf, 600 kB
CAE, osnove MKE PDF pdf, 300 kB
15.1. Osnove GIS-a PDF pdf, 400 kB
CAD-GIS integracija, Web-bazirani GIS PDF pdf, 300 kB
Licenciranje softvera, autorska prava, IT sigurnost, backup PDF pdf, 300 kB
 
Sve prezentacije u jednoj datoteci (78 stranica) PDF pdf, 15 MB

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Cilj predmeta:
Osposobljavanje studenata za CAD (računarima podržano projektovanje) te upoznavanje sa osnovama elemenata GIS-a u funkciji urbanističkih studija i rješenja

Očekivani ishodi učenja:
Razumijevanje funkcije i upotrebe računara u arhitektonskom projektovanju.
Poznavanje osnova 2D i 3D računarske grafike.

Literatura:
1. Dragan M. Cvetković: Računarska grafika, CET Beograd 2006
2. Selma Rizvić: Kompjuterska grafika i multimedia, Arka Press Sarajevo 2004
3. Elliot Gindis: Up and Running with AutoCAD 2011, 2D drawing and modelling, Elsevier 2011
4. Hassan A. Karimi and Burcu Akinci: CAD and GIS integration, Taylor and Francis 2010
5. Bradley Cantrell, Wes Michaels: Digital Drawing for Landscape Architecture, Wiley 2010

Korisni linkovi:
- Tutoriali za AutoCAD 2007 (www.ic.ims.hr)
- Computer Aided Design & Manufacturing (nptel.iitm.ac.in)
- CADTutor AutoCAD tutoriali
- Mycadsite.com AutoCAD tutoriali
- Autodesk (besplatan download za studente):
Autodesk Education community
Webmaster | Ažurirano 06.10.2013