Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Kontakt informacije
Adresa:
Univerzitet u Zenici
Mašinski fakultet
Katedra za automatizaciju i metrologiju
Fakultetska 1
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

  Telefon:
E-mail:
prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović +387 32 449 138 nzaimovic@mf.unze.ba
v.prof.dr. Aleksandar Karač +387 32 449 120 akarac@mf.unze.ba
doc.dr. Malik Čabaravdić +387 32 449 120 mcabaravdic@mf.unze.ba
doc.dr. Samir Lemeš +387 32 449 147 slemes@mf.unze.ba
Webmaster | Ažurirano 12/06/2011