Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Magistarski radovi odbranjeni na Katedri
kandidat naslov teme komisija datum odbrane
Sušić Mensura Mjeriteljska infrastruktura za indikatore okolišnih performansi kod malih i srednjih preduzeća - v.prof.dr. Hazim Bašić
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- doc.dr. Samir Lemeš
31.12.2014
Jotanović Aida Validacija i procjena ukupne mjerne nesigurnosti kod određivanja sadržaja zlata u legurama za izradu nakita metodom rendgenske fluorescentne analize - prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- prof.dr. Tidža Muhić-Šarac
- prof.dr. Mirsada Rizvanović
26.12.2014
Mekić Haris Eksperimentalno određivanje koeficijenta prenosa mase u vertikalnom anularnom dvofaznom toku - prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- v.prof.dr. Šefko Šikalo
-doc.dr. Edin Berberović
26.12.2014
Puce Milenko Prilog komparativnoj analizi mjerne nesigurnosti pri kalibraciji mjernih satova na univerzalnim mjernim mašinama i uređajima za kalibraciju mjernih satova - doc.dr. Samir Lemeš
- doc.dr. Daut Denjo
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
27.12.2014
Jarović-Bajramović Narcisa Određivanje ukupne mjerne nesigurnosti etalona - prototip aparature za kalibraciju kontaktnih senzora za mjerenje temperature na površini - v.prof.dr. Hazim Bašić
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- doc.dr. Jusuf Duraković
19.11.2014
Skopljak Amela Optimizacija dizajna dijelova autopodizača - v.prof.dr. Alan Topčić
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- doc.dr. Samir Lemeš
17.10.2014
Rozić Miroslav Analiza i procjena ″start-stop″ efekata na rezultate kalibracije mjerila protoka - v.prof.dr. Hazim Bašić
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- v.prof.dr. Nedim Hodžić
4.4.2014
Haračić Hakim Komparacija kalibracija volumena etalonske posude standardnom volumetrijskom i gravimetrijskom metodom sa procjenom doprinosa nesigurnosti mjerenja - doc.dr. Samir Lemeš
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- v.prof.dr. Hazim Bašić
31.1.2014
Aganović Alma Analiza organizacije i sistema upravljanja nacionalnog metrološkog instituta prema međunarodnim zahtjevima i postojećoj nacionalnoj metrološkoj infrastrukturi - v.prof.dr. Bojan Ačko
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- doc.dr. Samir Lemeš
14.12.2013
Jandrić Nebojša Postavljanje modela za validaciju softvera u brojilima električne energije u skladu sa međunarodnim dokumentima zakonske metrologije - prof.dr. Alija Muharemović
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- doc.dr. Izet Džananović
- doc.dr. Samir Lemeš
26.10.2013
Bešlagić Ernad Razvoj radijalnih radnih kola centrifugalnih turbopumpi, na bazi primjene reduciranog numeričkog modela protočnog trakta istih, kreiranog na osnovu realnog i idealnog CAD modela - v.prof.dr. Alan Topčić
- v.prof.dr. Senad Balić
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
28.12.2012
Štrbac Damir Uporaba industrijskog robota za pozicioniranje mjerenog objekta na koordinatnom mjernom stroju - v.prof.dr. Majda Čohodar
- doc.dr. Malik Čabaravdić
- doc.dr. Samir Lemeš
17.10.2012
Halep Amir Mjerenje parametara stanja kotrljajućih ležaja - doc.dr. Samir Lemeš
- doc.dr. Bakir Lačević
- doc.dr. Nedeljko Vukojević (mentor)
13.2.2012
Memić Haris Kalibracija preciznih neautomatskih vaga i procjena doprinosa ukupnoj mjernoj nesigurnosti - v.prof.dr Hazim Bašić
- doc.dr. Samir Lemeš
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović (mentor)
6.2.2012
Ališić Šejla Procjene doprinosa ukupnoj mjernoj nesigurnosti, pri kalibraciji mase etalona visoke klase tačnosti - v.prof.dr Hazim Bašić
- doc.dr. Samir Lemeš
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović (mentor)
6.2.2012
Halilović Amer Testiranje (kalibracija) industrijskih vodomjera ultrazvučnim mjeračem protoka u realnim uslovima rada - v.prof.dr. Nedim Hodžić
- v.prof.dr Hazim Bašić
- doc.dr. Samir Lemeš
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović (mentor)
5.1.2011
Dedić Adem Realizacija web orijentisanog savjetničkog sistema za planiranje eksperimenata - v.prof.dr. Aleksandar Karač
- doc.dr. Samir Lemeš
- v.prof.dr. Hazim Bašić
- prof.dr. Sabahudin Ekinović
19.10.2011
Mešić Haris Metrološki pristup istraživanju gubitaka u gradskom vodovodnom sistemu - prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- izv.prof.dr. Marija Živić
- v.prof.dr. Nedim Hodžić
13.10.2011
Dujak Dijana Numeričke simulacije brzih tokova granularnih materijala - prof.dr. Suada Bikić
- v.prof.dr. Aleksandar Karač
- prof.dr. Lamija Tanović
7.9.2011
Sučić Mato Kontrola stanja kalupa od bentonitne mješavine i pojava grešaka na odlivku od sivog liva - prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- doc.dr. Milinko Ostojić (mentor)
- doc.dr. Ana Beroš
- v.prof.dr Hazim Bašić
16.7.2010
Buljeta Ivica Istraživanje uzroka nastanka odstupanja oblika i dimenzija kontinuirano lijevanih AlMgSi trupaca pomoću računarske simulacije i mjerenja - prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- doc.dr. Ana Beroš (mentor)
- doc.dr. Milinko Ostojić
- v.prof.dr Hazim Bašić
16.7.2010
Pajkić Borislav Procjena mjerne nesigurnosti pri etaloniranju planparalelnih graničnih mjera dužine klase 'K' na interferometru 'NLRM-Tsugami', tip GBK-250 - prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- v.prof.dr. Bojan Ačko (mentor)
- v.prof.dr. Hazim Bašić
9.7.2010
Kačmarčik Josip Eksperimentalno i numeričko određivanje faktora koncentracije napona za otvore sa ojačanjem u posudama pod pritiskom - prof.dr. Dušan Vukojević
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
- prof.dr. Džafer Kudumović
- doc.dr. Nedeljko Vukojević (mentor)
7.6.2010
Bošnjak Borislav Metode provjere deklariranih karakteristika kućanskih aparata u skladu sa EU standardima - prof.dr. S. Ekinović
- prof.dr. N. Zaimović-Uzunović (mentor)
- v.prof.dr. N. Behlilović
27.2.2009
Haračić Nedžad Savremena metoda kalibriranja XRF spektrometra pomoću sintetičkih standarda (etalona) - prof.dr. N. Zaimović-Uzunović
- prof.dr. Mirsada Rizvanović (mentor)
- prof.dr. Merzuk Cacan
- prof.dr. Petar Petrovski
19.1.2009
Webmaster | Ažurirano 25.12.2014