Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Magistarski radovi: odobrene teme na Katedri
PDS kandidat naslov teme mentor ECTS datum prijave
Metrologija Kargić Muamer Određivanje mehaničkih karakteristika materijala elastičnih lopti testom na pritisak v.prof.dr. Aleksandar Karač 120 12.2013
Konstruiranje mašina Skopljak Amela Optimizacija dizajna dijelova autopodizača prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
doc.dr. Samir Lemeš
120 4.2013
Metrologija Mekić Haris Eksperimentalno određivanje koeficijenta prenosa mase u vertikalnom anularnom dvofaznom toku v.prof.dr. Šefko Šikalo 60 3.2013
Metrologija Bašić Selima Akreditacija ispitnih laboratorija u infrastrukturi kvaliteta u BiH prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
doc.dr. Samir Lemeš
60 7.2012
Upravljanje kvalitetom Sušić Mensura Mjeriteljska infrastruktura za indikatore okolišnih performansi kod malih i srednjih preduzeća prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
doc.dr. Samir Lemeš
120 10.2011
Metrologija Štrbac Damir Uporaba industrijskog robota za pozicioniranje mjerenog objekta na koordinatnom mjernom stroju doc.dr. Malik Čabaravdić
doc.dr. Samir Lemeš
60 7.2011
Metrologija Haračić Hakim Komparacija kalibracija volumena etalonske posude standardnom volumetrijskom i gravimetrijskom metodom sa procjenom doprinosa nesigurnosti mjerenja prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović 60 4.2011
Metrologija Jandrić Nebojša Postavljanje modela za validaciju softvera u brojilima električne energije u skladu sa međunarodnim dokumentima zakonske metrologije prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
doc.dr. Izet Džananović
120 5.2010
Metrologija Čučuk Mirsad Ocjena pouzdanosti primjene DTA, TGA i dilatometrije u procjeni uticaja glinca na glinenu smjesu za opekarske proizvode doc.dr. Marina Jovanović 60 4.2010
Metrologija Puce Milenko Prilog komparativnoj analizi nesigurnosti kalibracije mjernih satova opsega većeg od 10 mm na UMM za dužinu 828 NE, C. Mahr i uređaju za kalibraciju mjernih satova 865 E, C. Mahr prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović 120 4.2010
Metrologija Dujak Dijana Numeričke simulacije brzih tokova granularnih materijala prof.dr. Suada Bikić 120 2.2010
Metrologija Krečinić Aida Validacija i procjena ukupne mjerne nesigurnosti kod određivanja sadržaja zlata u legurama za izradu nakita metodom rendgenske fluorescentne analize doc.dr. Tidža Muhić–Šarac
v.prof.dr. Mirsada Rizvanović
60 2.2010
Metrologija Zeko Mato Promjena oblika, dimenzija i kvaliteta prevlake ekstrudiranih profila prema modelu zaostalih naprezanja u aluminijskom trupcu doc.dr. Ana Beroš 120 12.2009
Metrologija Bešlagić Ernad Razvoj radijalnih radnih kola centrifugalnih turbopumpi, na bazi primjene reduciranog numeričkog modela protočnog trakta istih, kreiranog na osnovu realnog i idealnog CAD modela v.prof.dr. Senad Balić
prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
120 12.2009
Metrologija Rozić Miroslav Analiza i procjena ″start-stop″ efekata na rezultate kalibracije mjerila protoka prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
doc.dr. Nedim Hodžić
120 12.2009
Metrologija Jarović-Bajramović Narcisa Određivanje ukupne mjerne nesigurnosti etalona - prototip aparature za kalibraciju kontaktnih senzora za mjerenje temperature na površini prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
doc.dr. Jusuf Duraković
60 11.2009
Metrologija Memić Haris Kalibracija preciznih neautomatskih vaga i procjena doprinosa ukupnoj mjernoj nesigurnosti prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović 60 07.2009
Metrologija Halilović Amer Testiranje (kalibracija) industrijskih vodomjera ultrazvučnim mjeračem protoka u realnim uslovima rada prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović 60 07.2009
Metrologija Ališić Šejla Procjene doprinosa ukupnoj mjernoj nesigurnosti, pri kalibraciji mase etalona visoke klase tačnosti prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović 60 07.2009
Metrologija Pajkić Borislav Procjena mjerne nesigurnosti pri etaloniranju planparalelnih graničnih mjera dužine klase 'K' na interferometru 'NLRM-Tsugami', tip GBK-250 prof.dr. Bojan Ačko 60 05.2009
Metrologija Halep Amir Mjerenje parametara stanja kotrljajućih ležaja doc.dr. Nedeljko Vukojević 60 04.2009
Metrologija Dedić Adem Realizacija web orijentisanog savjetničkog sistema za planiranje eksperimenata prof.dr. Sabahudin Ekinović 120 04.2009
Metrologija Sučić Mato Kontrola stanja kalupa od bentonitne mješavine i pojava grešaka na odlivku od sivog liva doc.dr. Milinko Ostojić 120 03.2009
Metrologija Buljeta Ivica Istraživanje uzroka nastanka odstupanja oblika i dimenzija kontinuirano lijevanih AlMgSi trupaca pomoću računarske simulacije i mjerenja doc.dr. Ana Beroš 120 03.2009
Metrologija Aganović Alma Definiranje kapaciteta Nacionalnog Metrološkog Instituta prema međunarodnim zahtjevima i postojećoj nacionalnoj metrološkoj infrastrukturi prof.dr. Bojan Ačko 120 11.2008
Metrologija Kačmarčik Josip Eksperimentalno i numeričko određivanje faktora koncentracije napona za otvore sa ojačanjem u posudama pod pritiskom doc.dr. Nedeljko Vukojević 120 10.2008
Metrologija Bošnjak Borislav Metode provjere deklariranih karakteristika kućanskih aparata u skladu sa EU standardima prof.dr. N. Zaimović-Uzunović 60 02.2008
Metrologija Haračić Nedžad Savremena metoda kalibriranja XRF spektrometra pomoću sintetičkih standarda (etalona) prof.dr. Mirsada Rizvanović
doc.dr. Petrovski Petar
60 02.2008
Metrologija Mešić Haris Metrološki pristup istraživanju gubitaka u gradskom vodovodnom sistemu doc.dr. Nedim Hodžić
prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
60 02.2008
Webmaster | Ažurirano 23.01.2015