Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović - nastava
Mašinski fakultet u Zenici
Statika
. O predmetu
. Raspored
Mjerna tehnika
. teme za seminarske radove (2007/2008)
Metod konačnih elemenata
. Pitanja za usmeni ispit
 
Konsultacije: Ponedjeljkom 10.00 - 11.00


Predavanja na drugim fakultetima u BiH:
- Tehnički fakultet u Bihaću od 1996. do 2004.
- Mašinski fakultet u Mostaru od 1996. do 2006.
- Građevinski fakultet u Mostaru od 1999. do 2008.
- Saobraćajni fakultet iz Sarajeva (dislocirana nastava u Zenici, 1996.)
- Fakultet elektrotehnike i mašinstva iz Tuzle (dislocirana nastava u Zenici) 1994-1995.
- Mašinski fakultet u Tuzli 2004, 2005

 

Webmaster | Ažurirano 08/07/2009