Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Nastava - postdiplomski studij

Odluka o uvjetima i rokovima za sticanje naučnog stepena
magistra i doktora nauka na Univerzitetu u Zenici

 

Uputstvo za prijavu teme magistarskog rada

 
Magistarski radovi odbranjeni na Katedri za automatizaciju i metrologiju
 
Odobrene teme magistarskih radova na Katedri za automatizaciju i metrologiju
 
Webmaster | Ažurirano 12/22/2009