Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Laboratorijska oprema

Laboratorija za mjernu tehniku:

Okvir za ispitivanje konstrukcija dimenzija 1800 x 1800 mm sa mogućnošću proširenja i simulacije opterećenja sa kompletnom pratećom opremom
Prenosivi mjerni sistem za telemetrijska mjerenja SCADA sa pojačalom, koncentratorom, piezoelektričnim i potenciometarskim senzorima, softverom za obradu podataka i drugim dijelovima
Software LabView 6i
Multimedijalni kabinet sa 12 PC računara, projektorom i 100 Mbps LAN mrežom
3D skener Nextengine
Grafička radna stanica IBM Intellistation M Pro
Koordinatna mjerna mašina Zeiss Contura G2 700 Aktiv (mjerni raspon: 700x1000x600 mm, mjerna nesigurnost prema ISO 10360-2: MPE_E=(1,8+L/300 μm, MPE_P=1,8 μm)
CMM software Calypso CNC Geometry
CMM software Calypso IGES Converter
Granitni sto za mjerenja 1000x630x100 mm
Digitalni visinomjer (0-600 mm)
Digitalno pomično mjerilo (0-150 mm)
Set digitalnih mikrometara (0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm, 75-100 mm)
Mjerač unutrašnjih otvora u 3 tačke (40-150 mm)
Set planparalelnih mjerki (87 kom.)
Pomično mjerilo sa satom (0-150 mm)
Set mjernih alata M5
Set mjerila za precizno mjerenje (50-850 mm)
Set 6 mikrometara (0-150 mm)
Set mikrometara (150-300 mm)
Uređaj za unutrašnje fino mjerenje (18-35 mm)
Uređaj za unutrašnje fino mjerenje (35-50 mm)
Mjerač radijusa (1,0-7,0 mm)
Mjerilo za navoje (0,4-7,0 mm)
Univerzalno mjerilo uglova 200 mm
Magnetni stalak
Digitalni mjerni sat 12,5 mm
Digitalni mjerač debljine 0-20 mm
Dubinomjer 0-100 mm
Mikrometar za unutrašnje mjerenje u 3 tačke (11-20 mm)

Laboratorija za automatizaciju i robotiku:

Industrijski robot Mitsubishi Melfa RV-2AJ-S12
(Nosivost: 2 kg, Ponovljivost: ±0.04 mm)

Laboratorija za elektrotehniku:

  • Radni stolovi opremljeni sa izvorima različitih vrsta i nivoa napona i učilima za izvođenje vježbi iz područja elektrotehnike i učionske elektronike.
  • Učila za demonstracije rada za istosmjerne, asinhrone, sinhrone i kolektorske strojeve (posebno elektromotore).
  • Učila za izvođenje vježbi iz područja digitalne elektronike.
  • Kompleti analognih i digitalnih instrumenata za mjerenje električnih, mehaničkih i drugih veličina.


Webmaster | Ažurirano 09/07/2009