Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Stalno zaposleno osoblje Katedre

Nerminaprof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović

Šefica Katedre za automatizaciju i metrologiju
Nastavnica na predmetima:
- Mjerna tehnika,
- Metod konačnih elemenata,
- Statika,
- Industrijski dizajn,
- Industrijska ergonomija
Karac

v.prof.dr. Aleksandar Karač

Nastavnik na predmetima:
- Ispitivanje proizvoda,
- Numeričke metode

Samirdoc.dr. Samir Lemeš

Sekretar Katedre za automatizaciju i metrologiju
Nastavnik na predmetima:
- Ispitivanje proizvoda
- Mjerna tehnika
- Mjerenja i kvalitet

Malikv.prof.dr. Malik Čabaravdić

Nastavnik na predmetima:
- Osnovi automatizacije,
- Automatizacija proizvodnje,
- Industrijski manipulatori i roboti,
- Automatska regulacija.
Webmaster | Ažurirano 01.04.2014