Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Automatizacija

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Mašinski
odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda, Menadžment proizvodnim tehnologijama, Inženjerska ekologija, Održavanje
nastavnik: doc.dr. Malik Čabaravdić
asistent: doc.dr. Malik Čabaravdić
semestar: VII (zimski)
broj časova sedmično: 3+2
ECTS bodovi:
Predavanja Vježbe Seminarski rad Konsultacije Pismeni ispit Usmeni ispit Ukupno
1,5 1 0,5 0,5 1 2 6,5


Nastavni program:

Program predavanja:
Uvod u automatizaciju (nivoi automatizacije, pojam stabilnosti, analiza i sinteza regulacijskog sistema). Matematički pristup dinamičkim sistemima. Opis sistema, linearizacija sistema, vremenski odziv, frekvencijski odziv, Laplaceova transformacija. Analiza u vremenskom području (standardne pobudne funkcije, vremenski odziv osnovnih članova). Analiza u području kompleksne varijable. Prenosna funkcija osnovnih i složenih sistema, algebra blokova, prenosna funkcija regulacionog kruga slijedne i čvrste regulacije. Analiza u frekvencijskom području. Pojam sinusne prenosne funkcije. Grafički prikaz frekvencijskog odziva (Nyquistov dijagram, Bodeovi dijagrami, Nicholsov dijagram). Frekvencijski odziv osnovnih sistema, grafička analiza složenih sistema. Regulacijske staze. Regulacijski uređaji (obrada njihovih dijelova posebno regulatora). Analiza regulacijskog kruga (prenosna funkcija kruga čvrste i slijedne regulacije, Nyquistov kriterij stabilnosti, Nyquistov kriterij stabilnosti u Bodeovu prikazu, tačnot regulacije). Sinteza regulacijskog kruga (sinteza servomehanizama pomoću kompenzacije, sinteza procesa izborom regulatora). Parametarsko optimiranje metodom optimalnog modula (iznosa) i metodom simetričnog optimuma.
Program vježbi:
Vježbe su auditorne i laboratorijske. Na auditornim vježbama se rade zadaci iz oblasti koje su obrađene na predavanjima. Na laboratorijskim vježbama studenti obavljaju snimanje prelaznih funkcija osnovnih članova regulacionih sistema, vrše realizaciju jednostavnih sistema automatske regulacije i snimaju njihove karakteristike.
Provjera znanja:
Ispit se polaže pismeno i usmeno.
Literatura:
Osnovna literatura:
A. Gavranović "Automatizacija nefleksibilnih i fleksibilnih proizvodnih sistema", Mašinski fakultet u Zenici, Zenica, 1999.
Dopunska literatura:
M. Hebibović "Teorija automatskog upravljanja", Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2003.
Webmaster | Ažurirano 08/07/2009