Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Industrijski dizajn

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Mašinski
odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda
nastavnik: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
asistent: v.as.dr. Samir Lemeš, v.as.mr. Damir Ćurić
semestar: VIII (ljetni)
broj časova sedmično: 3+3
ECTS bodovi:
Predavanja Vježbe Seminarski rad Konsultacije Pismeni ispit Usmeni ispit Ukupno
1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2,0 6,5

Nastavni materijali:

www.unze.ba/am/id

Nastavni program:

Program predavanja:
Definicija i metode industrijskog dizajna. Istorijski razvoj oblikovanja proizvoda. Savremena afirmacija industrijskog dizajna. Industrijski dizajn kao integracija umjetnosti i industrije. Termin - značenje i primjena. Industrijski dizajn - stvaralačka disciplina. Industrijski dizajn - kvalitet proizvoda. Terminologija i nomenklatura industrijskog dizajna. Oblik i sadržaj industrijskog dizajna. Oblik. Elementi oblika. Likovno estetski elementi oblika. Oblik i stil. Ornament. Boja. Materijal. Faktori kvaliteta. Dizajn proces. Strukturiranje procesa razvoja dizajna proizvoda. Funkcije u procesu razvoja dizajna proizvoda. Praćenje, analiza i unapređivanje dizajna u toku distribucije, promocije i prodaje proizvoda. Profesija industrijskog dizajnera. Organizovanje službe za dizajn u preduzeću. Dizajn u funkciji marketinga. Kultura rada i industrijski dizajn. Poslovna etika i autorska prava.
Program vježbi:
Vježbe su auditorne i laboratorijske. U okviru vježbi radi se jedan seminarski rad koji obuhvata rješavanje različitih inženjerskih problema iz područja industrijskog dizajna, uz podršku odgovarajućih softverskih alata i primjenu korisničkih programskih rješenja.
Provjera znanja:
Prilikom predaje programa studenti usmeno kolokviraju materiju vezanu za metodologiju izrade programa. Ispit se polaže integralno usmeno (ili pismeno i usmeno).
Literatura:
Osnovna literatura:
(1) M.Fruht: Dizajn u proizvodnji, Naučna knjiga, Beograd, 1990.,
Dopunska literatura:
(1) Nanua Singh: Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing, JWS, USA 1998
Webmaster | Ažurirano 09/02/2010