Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Industrijska ergonomija

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Mašinski
odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda
nastavnik: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
asistent: v.as.dr. Samir Lemeš, v.as.mr. Damir Ćurić
semestar: VIII (ljetni)
broj časova sedmično: 3+3
ECTS bodovi:
Predavanja Vježbe Seminarski rad Konsultacije Pismeni ispit Usmeni ispit Ukupno
1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2,0 6,5

Nastavni program:

Program predavanja:
Uvod. Osnovni pojmovi i definicije. Istorijski razvoj i perspektive. Metodologija i oblasti istraživanja u ergonomiji. Kriterijumi istraživanja. Sistem. Sistem čovjek-mašina. Pouzdanost. Komunikacije u sistemu čovjek-mašina. Kvantitativni i kvalitativni vizuelni pokazivači. Signali i upozoravajuća svjetla. Fizički rad, fiziologija rada i mišića. Fizički rad i njegovo mjerenje. Potrošnja energije, granice, snaga i izdržljivost. Ručno rukovanje materijalom. Ručno dizanje tereta, preporuke i ograničenja. Biomehanika pokreta, vrste i rasponi pokreta. Kontrola i obavljanje ručnih pokreta. Brzina i tačnost pokreta. Vrijeme reakcije. Kontrola sistema čovjek-mašina. Kompatibilnost. Praćenje putanje. Komandni organi, funkcije, osjetljivost i otpori. Uređaji za unošenje podataka. Tastature. Specifični komandni uređaji, teleoperatori i roboti. Uređaji za prepoznavanje govora. Ljudska ruka. Principi projektovanja ručnog alata i pribora. Rukavice i radna sposobnost ruke. Antropometrija, statičke i dinamičke dimenzije. Primjena antropo-metrijskih podataka. Radni prostor i njegovo projektovanje. Okviri radnog prostora za sjedeće i stojeće položaje. Specifični radni prostori i prolazi. Radna površina i polje dohvata, normalno i maksimalno. Visina radne površine u sjedećem i stojećem položaju. Sjedenje. Opšti principi projektovanja sjedišta i naslona za leđa. Stolice za kompjutersko radno mjesto. Principi uređenja radnog mjesta: važnost, učestalost, funkcija i redoslijed. Metodologija uređenja radnog prostora. Osvjetljenje. Boje i sistemi boja. Fotometrija. Sijalice i svjetleća tijela. Vidljivost. Uticaj osvjetljenja na rad. Količina osvjetljenja, preporuke i standardi. Raspodjela svjetlosti, blještanje. Osvjetljenja za VDT, refleksija ekrana. Buka, priroda i djelovanje, ekvivalentni nivo buke. Gubitak sluha i njegovo mjerenje. Dejstvo buke na fizičke i mentalne aktivnosti. Dozvoljeno izlaganje buci: preporuke i standardi. Zaštita od buke. Vibracije, uticaj na ljudsko tijelo i radnu sposobnost. Kretanje, ubrzanje i usporenje, efekti na organizam. Orijentacija, iluzije i bestežinsko stanje.
Program vježbi:
Vježbe su auditorne i laboratorijske. Na laboratorijskim vježbama se studenti upoznavaju sa postupcima za ocjenu uslova radne sredine (osvjetljenje, buka,mikroklima), procjenu efekata buke promjenljivog nivoa, utvrđivanje pogodnosti za upotrebu pojedinih tipova vizuelnih pokazivača, procjenu fizičkog radnog napona. U sklopu vježbi rade se tri programa iz oblasti projektovanja ergonomske baze podataka, izrada projektne dokumentacije na osnovu ponuđenih projekata, utvrđivanje pogodnosti za upotrebu pojedinih tipova vizuelnih pokazivača.
Provjera znanja:
Prilikom predaje programa studenti usmeno kolokviraju materiju vezanu za metodologiju izrade programa. Ispit se polaže integralno usmeno (ili pismeno i usmeno).
Literatura:
Osnovna literatura:
(1) Sanders, M. and McCormick, E.,:Human Factors in Engineering and Design (7th Edition), McGraw-Hill, New York, 1993.,
Dopunska literatura:
(1) Salvendy, G.: Handbook of Industrial Engineering, John Wiley and Sons, New York, 1993.,
(2) Bulat, B.: Sistem čovjek-stroj, Informator, Zagreb, 1985.
Webmaster | Ažurirano 09/02/2010