Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Industrijski manipulatori i roboti

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Mašinski
odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama
nastavnik: doc.dr. Malik Čabaravdić
asistent: doc.dr. Malik Čabaravdić
semestar: VIII (ljetni)
broj časova sedmično: 3+3
ECTS bodovi:
Predavanja Vježbe Seminarski rad Konsultacije Pismeni ispit Usmeni ispit Ukupno
1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2,0 6,5


Nastavni program:

Program predavanja:
Impulsni sistemi (impulsni modulator, Z, direktna i obratna transformacija, impulsna prenosna funkcija aglebra blokova, impulsni formator, analiza impulsnih sistema, tačnost i stabilnost).
Metoda prostora stanja (matematički model s varijablama stanja, dinamičke jednadžbe stanja i njihovo rješavanje, analiza, tačnost i stabilnost).
Industrijski robotski sistemi (osnovna struktura i definicija robota, klasifikacija i struktura robotskih sistema, upravljačke petlje, vrste manipulatora, završni mehanizam i hvataljka, pogoni i sistemi upravljanja, kinematska analiza i koordinate transformacije, interpolatori trajektorija, inteligentni roboti i senzori, umjetna inteligencija, programiranje robota).
Automatizacija proizvodnih sistema integriranih računarima (primjeri proizvodnih sistema i montaže, hijerarhijsko kompjutersko upravljanje, CAD/CAM sistemi).
Program vježbi:
Vježbe su auditorne i laboratorijske. Na auditornim vježbama se rade zadaci iz oblasti koje su obrađene na predavanjima. Laboratorijski vježbe se uglavnom izvode korištenjem robota-učila.
Provjera znanja:
Ispit se polaže pismeno i usmeno.
Literatura:
Osnovna literatura:
A. Gavranović "Automatizacija nefleksibilnih i fleksibilnih proizvodnih sistema", Mašinski fakultet u Zenici, Zenica, 1999.
Dopunska literatura:
A. Gavranović "Osnovi industrijske robotike", Mašinski fakultet u Zenici, Zenica 1993.
Webmaster | Ažurirano 08/07/2009