Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Ispitivanje proizvoda

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Mašinski
odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda
nastavnik: doc.dr. Samir Lemeš
asistent: doc.dr. Samir Lemeš
semestar: VII (zimski)
broj časova sedmično: 3+2
ECTS bodovi:
Predavanja Vježbe Seminarski rad Konsultacije Pismeni ispit Usmeni ispit Ukupno
1,5 1 0,5 0,5 1 2 6,5


Nastavni materijali:

www.unze.ba/am/ip

Nastavni program:

Program predavanja:
Općenito o ispitivanju proizvoda. Zadaci i cilj ispitivanja. Shema ispitivanja. Vrste ispitivanja. Statička ispitivanja. Osnovni pojmovi i vrste. Instrumenti za statička ispitivanja. Mjerenje opštih deformacija: mjerenje nagiba, ugibomjeri, mjerenje uglova. Mjerenje lokalnih deformacija: tenzometri, deformetri. Optičko mjerenje deformacija. Akustično mjerenje deformacija. Načini postavljanja instrumenata. Dinamička ispitivanja. Osnovni pojmovi i vrste. Ispitivanje na udarna opterećenja. Ispitivanje vibracija. Instrumenti za dinamička ispitivanja: brzinometri, akcelerometri, amplitudometri, frekvenciometri. Primjeri primjene instrumenata za dinamička ispitivanja. Ispitivanje proizvoda pomoću eksperimentalnih modela. Model i prototip. Principi korištenja različitih modela. Ocjena tačnosti modeliranja. Koraci u procesu modeliranja. Ispitivanje proizvoda pomoću numeričkih modela. Pojam numeričkog modela. Numeričke metode. Primjena numeričkih modela u ispitivanju proizvoda Ostale metode ispitivanja proizvoda. Radiografske metode. Ultrazvučne metode. Magnetne metode. Ispitivanje penetrantskim tečnostima. Vizualno ispitivanje. Lasersko ispitivanje. Izrada plana i izvještaja o ispitivanju. Izrada plana i izvještaja. Interpretacija rezultata. Standardi i propisi za ispitivanje proizvoda.
Program vježbi:
Vježbe su laboratorijske. Na vježbama se studenti upoznaju sa primjenom pojedinih metoda u ispitivanju proizvoda. Jedan dio vježbi se obavlja u laboratoriji, dok se primjeri iz primjene numeričkih metoda odrađuju u računskom centru. U sklopu vježbi neophodno je uraditi jedan individualni program, koji se sastoji u primjeni jedne od metoda na ispitivanje nekog od proizvoda.
Provjera znanja:
Ispit se polaže usmeno (pismeno/usmeno) nakon predatog i kolokviranog programa.
Literatura:
Osnovna literatura:
(1) R. Vukotić: Ispitivanje konstrukcija, Naučna knjiga, Beograd, 1989.,
(2) N. Zaimović: Mjerna tehnika, Mašinski fakultet u Zenici, 1997.
Dopunska literatura:
(1) D. Vukojević: Teorija elastičnosti i eksperimentalne metode, Mašinski Fakultet u Zenici, 1998.
Webmaster | Ažurirano 04.03.2012