Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Mjerenje i kvalitet

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Politehnički
odsjek: Proizvodni biznis malih i srednjih preduzeća
nastavnik: doc.dr. Sabahudin Jašarević, doc.dr. Samir Lemeš
asistent: doc.dr. Sabahudin Jašarević, doc.dr. Samir Lemeš
semestar: III (zimski)
broj časova sedmično: 2+2
ECTS bodovi:
Predavanja Vježbe Seminarski rad Konsultacije Pismeni ispit Usmeni ispit Ukupno
1 1 1 0,5   2 5,5


Nastavni materijali:

www.am.unze.ba/mik

Nastavni program:

Program predavanja:
Definicija i osnovni zadaci mjerne tehnike. Sistematizacija mjerila, mjernih metoda, mjernih i kontrolnih naprava te mjernih zadataka.
Strategija mjerenja u raznim uslovima integracije mjerne tehnike u proizvodnom procesu. Korištenje analogne i digitalne mjerne tehnike. Senzori, ticala, mjerni sistemi za koordinatne mjerne zadatke. Automatizacija mjerne tehnike. Korištenje računara i prenos rezultata mjerenja, metode zapisa. Upotreba optike u proizvodnoj mjernoj tehnici. Opremljenost i izvedba mjernih postupaka. ISO standardi u mjernoj tehnici.
Osiguranje kvaliteta. Pojam kvaliteta. Sistem kvaliteta. Upravljanje kvalitetom. Metode osiguranja, vrednovanje, ocjenjivanje i provjere kvaliteta. Organizacija za kvalitet. Troškovi kvaliteta. Ukupno upravljanje kvalitetom TQM. Međunarodni standardi ISO 9000. Regulacija proizvodnih procesa i poboljšanje kvaliteta.
Program vježbi:
Vježbe su auditorne i laboratorijske. Na vježbama se rade zadaci i računski primjeri iz oblasti obrade podataka mjerenja. Laboratorijske vježbe su posjete laboratorijama sa detaljnim radom na određivanju kalibracija dužine, uglova, temperature i sl.
Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta. Pojam kvaliteta i sistema kvaliteta. Serija standarda ISO 9000. Osiguranje kvaliteta. Metode osiguranja kvaliteta. Planiranje kvaliteta.
Provjera znanja:
Studenti rade izvještaj po nekoj temi i brane ga usmeno. Ispit se polaže integralno usmeno.
Literatura:
Osnovna literatura:
(1) Zaimović-Uzunović N.: Mjerna tehnika, Mašinski fakultet, Zenica, 1997.,
Dopunska literatura:
(1) Zaimović-Uzunović N.; Mjeriteljska infrastruktura, Mašinski fakultet, Zenica, 2003.
Webmaster | Ažurirano 10.01.2013