Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Mjerna tehnika

Osnovni podaci o predmetu:

fakultet: Mašinski
odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda, Menadžment proizvodnim tehnologijama, Inženjerska ekologija, Održavanje
nastavnik: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
asistent: v.as.mr. Muriz Arifović
semestar: VII (zimski)
broj časova sedmično: 3+3 (4+4 za odsjek Menadžment proizvodnim tehnologijama)
ECTS bodovi:
Predavanja Vježbe Seminarski rad Konsultacije Pismeni ispit Usmeni ispit Ukupno
1,5 1,5 1 0,5 1 2 7,5

Nastavni materijali:

www.unze.ba/am/mt

Nastavni program (za odsjeke Inženjerski dizajn proizvoda, Inženjerska ekologija, Održavanje):

Program predavanja:
Uvod, termini i definicije. Ciljevi metrologije, podučja metrologije, kontrola mjerenjem, postulati mjerenja, termini u metrologiji, jedinice i njihov razvoj kroz istoriju, konvencija o metru, struktura sistema, sljedivost, metode mjerenja. Mjerenje mehaničkih veličina. Principi mjerenja, električna mjerenja. Elektromehanička analogija. Vitstanov most u mjerenju. Električne veličine u mjerenju. Mjerni pretvarači. Podjela. Vrste pretvarača. Aktivni i pasivni. Mjerenje temperature. Definicije. Međunarodna skala ITS90. Termometar sa tečnošću, otpornički temometar. Termoparovi. Pirometri. Mjerne procedure. Kalibracija. Mjerenje vremena, frekvencije, rastojanja, puta i brzine. Definicija dužine. Mjerenje dužine, mjerenje rastojanja, određivanje položaja, mjerenje brzine, mjerenje brzine rotacije. Vremenske skale, signali GPS sljedivost frekvencije i vremena mjerenja, određivanje položaja. Mjerenje pritiska i toka fluida. Instrumenti, principi, manometr, piezoelektrični senzori pritiska, procedure mjerenja. Tačnost mjerenja. Nesigurnost mjerenja, greške i vrste grešaka, procedure određivanja mjerne nesigurnosti GUM, distribucija. Mjerenje vibracija. Definicije, signali, vremenski i frekventni domen, frekventna analiza, mjerni instrumenti i procedure. Obrada rezultata mjerenja.
Program vježbi:
Vježbe su auditorne, laboratorijske i terenske. Na vježbama se rade zadaci i računski primjeri iz oblasti obrade podataka mjerenja, LABVIEW - ovladavanje radom software-a, kreiranje virtualnih instrumenata. Terenske vježbe su posjete laboratorijama sa detaljnim radom na određivanju kalibracija dužine, uglova, temperature i sl.
Provjera znanja:
Studenti rade izvještaj po nekoj temi i brane ga usmeno. Ispit se polaže integralno usmeno.
Literatura:
Osnovna literatura:
(1) Zaimović-Uzunović N.: Mjerna tehnika, Mašinski fakultet, Zenica, 1997.,
Dopunska literatura:
(1) Zaimović-Uzunović N.; Mjeriteljska infrastruktura, Mašinski fakultet, Zenica, 2003.

Nastavni program (za odsjek Menadžment proizvodnim tehnologijama):

Program predavanja:
Uvod, termini i definicije. Ciljevi metrologije, podučja metrologije, kontrola mjerenjem, postulati mjerenja, termini u metrologiji, jedinice i njihov razvoj kroz istoriju, konvencija o metru, struktura sistema, sljedivost, metode mjerenja. Mjerenje mehaničkih veličina. Principi mjerenja, električna mjerenja. Elektromehanička analogija. Vitstanov most u mjerenju. Električne veličine u mjerenju. Mjerni pretvarači. Podjela. Vrste pretvarača. Aktivni i pasivni. Mjerenje temperature. Definicije. Međunarodna skala ITS90. Termometar sa tečnošću, otpornički temometar. Termoparovi. Pirometri. Mjerne procedure. Kalibracija. Mjerenje vremena, frekvencije, rastojanja, puta i brzine. Definicija dužine. Mjerenje dužine, mjerenje rastojanja, određivanje položaja, mjerenje brzine, mjerenje brzine rotacije. Vremenske skale, signali GPS sljedivost frekvencije i vremena mjerenja, određivanje položaja. Mjerenje pritiska i toka fluida. Instrumenti, principi, manometr, piezoelektrični senzori pritiska, procedure mjerenja. Tačnost mjerenja. Nesigurnost mjerenja, greške i vrste grešaka, procedure određivanja mjerne nesigurnosti GUM, distribucija. Mjerenje vibracija. Definicije, signali, vremenski i frekventni domen, frekventna analiza, mjerni instrumenti i procedure. Obrada rezultata mjerenja. Proizvodna mjerenja. Principi i pravila u proizvodnim mjerenjima, mjerni alati i instrumenti, ručno korištena mjerna sredstva. Proizvodna mjerenja - CMM. Osnovni principi koordinatne metrologije, principi mjerenja oblika, površina, nano metrologija i hrapavost. Optička mjerenja. Teorija optike, spektar elektromagnetnog zračenja, klasična geometrijska optika, talasi i kvantna optika, mjerna tehnika sa monohromatskom svjetlosti, laserske mjerne tehnike, interferometrija.
Program vježbi:
Vježbe su auditorne, laboratorijske i terenske. Na vježbama se rade zadaci i računski primjeri iz oblasti obrade podataka mjerenja, LABVIEW - ovladavanje radom software-a, kreiranje virtualnih instrumenata. Praktična mjerenja dužine, ugla sa obradom rezultata mjerenja. Terenske vježbe su posjete laboratorijama sa detaljnim radom na određivanju kalibracija dužine, uglova, temperature i sl.
Provjera znanja:
Studenti rade izvještaj po nekoj temi i brane ga usmeno. Ispit se polaže integralno usmeno.
Literatura:
Osnovna literatura:
(1) Zaimović-Uzunović N.: Mjerna tehnika, Mašinski fakultet, Zenica, 1997.,
Dopunska literatura:
(1) Zaimović-Uzunović N.; Mjeriteljska infrastruktura, Mašinski fakultet, Zenica, 2003.
Webmaster | Ažurirano 09/07/2011