Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  CAD u građevinarstvu
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Predavanja za predmet "CAD u građevinarstvu"

v.prof.dr. Samir Lemeš <slemes@unze.ba>
as. Vahid Redžić <vahid.redzic@ptf.unze.ba>
akademska godina 2017/2018
Datum Tema Download
3.10. Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita PDF pdf, 300 kB
10.10. Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja PDF pdf, 700 kB
Digitalizacija PDF pdf, 400 kB
17.10. Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi PDF pdf, 800 kB
Hardware za računarsku grafiku: ulazni i izlazni uređaji PDF pdf, 700 kB
24.10. Svjetlost i boje PDF pdf, 500 kB
Rasterska grafika PDF pdf, 700 kB
31.10. Formati grafičkih datoteka PDF pdf, 400 kB
Vektorska grafika PDF pdf, 500 kB
7.11 3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 700 kB
Software za vektorsku grafiku PDF pdf, 500 kB
14.11. Geometrijske transformacije PDF pdf, 400 kB
21.11. Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 600 kB
28.11. Parametarske krive PDF pdf, 300 kB
2D CAD software PDF pdf, 600 kB
5.12. Korisnički interfejsi AutoCAD-a i 2D CAD terminologija PDF pdf, 500 kB
CAD transformacije PDF pdf, 400 kB
12.12. Test 1 rezultati
19.12. Parametarske površine PDF pdf, 500 kB
Tehnike 3D modeliranja PDF pdf, 700 kB
26.12. 3D vizualizacija i rendering PDF pdf, 2000 kB
Priprema za štampu PDF pdf, 500 kB
2.1. Nova godina  
9.1. BIM PDF pdf, 600 kB
CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije PDF pdf, 400 kB
Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija PDF pdf, 1000 kB
16.1. Test 2 + popravni test 1  
19.1. Popravni test 1+2  

Download Latest Adobe ReaderMaterijal je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati testova

broj
indeksa
Test 1 (12.12.2017) Test 2 (16.1.2018) Aktivnosti na vježbama Praktični dio ispita Teoretski dio ispita Ukupno bodova (max 100%) Završna ocjena
bodovi (max 12,5%) bodovi (max 12,5%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%)
R-195/13 5.83            
R-197/13 4.38            
R-226 5.21            
R-291 8.96            
R-311 7.50            
R-312 9.79            
R-315 10.63            
R-317 10.21            
R-319 6.04            
R-321 8.75            
R-322 10.63            
R-326 8.13            
R-330 8.54            
R-331 5.42            
R-332 10.63            
R-333 9.38            
R-340              
R-356 6.25            
R-357              
R-360 10.63            
R-361 4.58            
R-365              
R-369 9.58            
R-383              
R-385 11.67            
R-386 6.67            
R-387 8.54            
R-388 11.25            
R-390 3.96            
R-391 10.21            
R-394 8.54            
R-399 2.71            
R-400 9.17            
R-401 11.25            
R-405 6.04            
R-406 9.38            
R-407 7.29            
R-408 5.63            
R-409 8.54            
R-410 8.54            
R-411 5.83            
R-413 8.33            
R-419 3.33            
R-425 7.92            
R-427 6.04            
R-433 11.46            
R-439 7.08            

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Literatura:
RGGM


Korisni linkovi:
- Autodesk (besplatan download za studente):

Autodesk Education community
Webmaster | Ažurirano 12.12.2017