Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  CAD u građevinarstvu
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Predavanja za predmet "CAD u građevinarstvu"

v.prof.dr. Samir Lemeš <slemes@unze.ba>
as. Vahid Redžić <vahid.redzic@ptf.unze.ba>
akademska godina 2017/2018
Datum Tema Download
3.10. Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita PDF pdf, 300 kB
10.10. Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja PDF pdf, 700 kB
Digitalizacija PDF pdf, 400 kB
17.10. Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi PDF pdf, 800 kB
Hardware za računarsku grafiku: ulazni i izlazni uređaji PDF pdf, 700 kB
24.10. Svjetlost i boje PDF pdf, 500 kB
Rasterska grafika PDF pdf, 700 kB
31.10. Formati grafičkih datoteka PDF pdf, 400 kB
Vektorska grafika PDF pdf, 500 kB
7.11 3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 700 kB
Software za vektorsku grafiku PDF pdf, 500 kB
14.11. Geometrijske transformacije PDF pdf, 400 kB
Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 600 kB
21.11. Parametarske krive PDF pdf, 300 kB
28.11. Test 1 rezultati
5.12. 2D CAD software PDF pdf, 600 kB
Korisnički interfejsi AutoCAD-a i 2D CAD terminologija PDF pdf, 500 kB
12.12. CAD transformacije PDF pdf, 400 kB
Parametarske površine PDF pdf, 500 kB
19.12. Tehnike 3D modeliranja PDF pdf, 700 kB
3D vizualizacija i rendering PDF pdf, 2000 kB
26.12. Priprema za štampu PDF pdf, 500 kB
BIM PDF pdf, 600 kB
2.1. Nova godina  
9.1. CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije PDF pdf, 400 kB
Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija PDF pdf, 1000 kB
16.1. Test 2 + popravni test 1  
19.1. Popravni test 1+2  

Download Latest Adobe ReaderMaterijal je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati testova

broj
indeksa
Test 1 (28.11.2017) Test 2 (16.1.2018) Aktivnosti na vježbama Praktični dio ispita Teoretski dio ispita Ukupno bodova (max 100%) Završna ocjena
bodovi (max 12,5%) bodovi (max 12,5%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%)
               

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Korisni linkovi:
- Autodesk (besplatan download za studente):

Autodesk Education community
Webmaster | Ažurirano 02.10.2017