Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  CAD u građevinarstvu
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Predavanja za predmet "CAD u građevinarstvu"

v.prof.dr. Samir Lemeš <slemes@unze.ba>
as. Vahid Redžić <vahid.redzic@ptf.unze.ba>
akademska godina 2017/2018
Datum Tema Download
3.10. Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita PDF pdf, 300 kB
10.10. Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja PDF pdf, 700 kB
Digitalizacija PDF pdf, 400 kB
17.10. Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi PDF pdf, 800 kB
Hardware za računarsku grafiku: ulazni i izlazni uređaji PDF pdf, 700 kB
24.10. Svjetlost i boje PDF pdf, 500 kB
Rasterska grafika PDF pdf, 700 kB
31.10. Formati grafičkih datoteka PDF pdf, 400 kB
Vektorska grafika PDF pdf, 500 kB
7.11 3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 700 kB
Software za vektorsku grafiku PDF pdf, 500 kB
14.11. Geometrijske transformacije PDF pdf, 400 kB
21.11. Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 600 kB
28.11. Parametarske krive PDF pdf, 300 kB
2D CAD software PDF pdf, 600 kB
5.12. Korisnički interfejsi AutoCAD-a i 2D CAD terminologija PDF pdf, 500 kB
CAD transformacije PDF pdf, 400 kB
12.12. Test 1 rezultati
19.12. Parametarske površine PDF pdf, 500 kB
Tehnike 3D modeliranja PDF pdf, 700 kB
26.12. 3D vizualizacija i rendering PDF pdf, 2000 kB
Priprema za štampu PDF pdf, 500 kB
2.1. Nova godina  
9.1. BIM PDF pdf, 600 kB
CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije PDF pdf, 400 kB
Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija PDF pdf, 1000 kB
16.1. Test 2 + popravni test 1  
19.1. Popravni test 1+2  

Download Latest Adobe ReaderMaterijal je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati testova

Uvid u radove i upis ocjena u ponedjeljak, 29.1.2018 od 8.15 do 9:00 i od 10:00 do 11:00 i u utorak, 30.1.2018 od 8:15 do 10:00.

broj
indeksa
Test 1 (12.12.2017) Test 2 (16.1.2018) Aktivnosti na vježbama Praktični dio ispita Teoretski dio ispita Ukupno bodova (max 100%) Završna ocjena
bodovi (max 12,5%) bodovi (max 12,5%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%)
R-195/13 5.83 6.25       12.08  
R-197/13 4.38 7.71 20.00 18.00 15.83 65.92 7 (26.1.18)
R-226 8.33 8.13 20.00 20.00 16.25 72.71 7 (26.1.18)
R-291 8.96 8.13 18.00 18.00 21.25 74.33 7 (26.1.18)
R-301 8.33 10.83 17.00 20.00 20.00 76.17 8 (26.1.18)
R-311 7.50 9.17 22.00 23.00 15.83 77.50 8 (26.1.18)
R-312 9.79 11.46 25.00 25.00 23.33 94.58 10 (26.1.18)
R-315 10.63 8.33 25.00 25.00 22.50 91.46 9 (26.1.18)
R-317 10.21 11.04 15.00 21.00 20.42 77.67 8 (26.1.18)
R-319 6.04 7.29 25.00 21.00 15.42 74.75 8 (26.1.18)
R-321 8.75 9.79 25.00 25.00 22.08 90.63 9 (26.1.18)
R-322 10.63 8.13 25.00 25.00 19.58 88.33 9 (26.1.18)
R-326 8.13 9.58 17.00 21.00 20.00 75.71 8 (26.1.18)
R-330 8.54 6.88 17.00 18.00 22.50 72.92 7 (26.1.18)
R-331 0.83 8.96 20.00 22.00 11.67 63.46 6 (26.1.18)
R-332 10.63 10.00 21.00 22.00 22.92 86.54 9 (26.1.18)
R-333 9.38 9.17 25.00 25.00 23.33 91.88 9 (26.1.18)
R-340 4.38 7.92 22.00 15.00 8.33 57.60 6 (9.2.18)
R-356 6.25 7.08 21.00 20.00 11.67 66.00 7 (26.1.18)
R-357 4.79 9.17 12.50 19.00 16.25 61.71 6 (26.1.18)
R-360 10.63 9.58 22.00 22.00 24.17 88.38 9 (26.1.18)
R-361 6.04 8.96 22.00 20.00 17.08 74.08 7 (26.1.18)
R-365 6.04 3.96 18.00 17.00 13.75 58.75 6 (26.1.18)
R-369 9.58 9.17 23.00 21.00 22.50 85.25 9 (26.1.18)
R-383 6.04 3.75 10.00 17.50 17,92 55.21 6 (29.6.18)
R-385 11.67 11.25 25.00 25.00 23.75 96.67 10 (26.1.18)
R-386 6.67 10.83 25.00 25.00 22.92 90.42 9 (26.1.18)
R-387 8.54 9.17 24.00 25.00 22.92 89.63 9 (26.1.18)
R-388 11.25 8.33 25.00 25.00 22.50 92.08 9 (26.1.18)
R-390 8.75 10.42 25.00 25.00 20.42 89.58 9 (26.1.18)
R-391 10.21 10.21 23.00 23.00 20.42 86.83 9 (9.2.18)
R-394 8.54 9.79 20.00 23.00 24.17 85.50 9 (9.2.18)
R-399 5.83 3.96 21.00 21.00 15.83 67.63 7 (26.1.18)
R-400 9.17 11.46 17.00 20.00 22.92 80.54 8 (26.1.18)
R-401 11.25 11.67 24.00 24.00 24.17 95.08 10 (9.2.18)
R-405 7.92 11.25 23.00 23.00 17.50 82.67 8 (26.1.18)
R-406 9.38 9.58 25.00 23.00 23.33 90.29 9 (26.1.18)
R-407 7.29 7.92 22.00 23.00 22.50 82.71 8 (26.1.18)
R-408 5.63 9.38 17.00 23.00 21.67 76.67 8 (26.1.18)
R-409 8.54 10.00 19.00 21.00 22.08 80.63 8 (26.1.18)
R-410 8.54 8.54 16.00 14.00 17.92 65.00 7 (26.1.18)
R-411 7.08 7.71 20.00 18.00 20.83 73.63 7 (26.1.18)
R-413 8.33 7.92 25.00 25.00 20.42 86.67 9 (26.1.18)
R-419 6.67 8.33 20.00 20.00 22.50 77.50 8 (26.1.18)
R-425 7.92 11.25 18.00 15.00 23.75 75.92 8 (9.2.18)
R-427 6.88 8.13 18.00 19.00 20.42 72.42 7 (26.1.18)
R-433 11.46 11.25 19.00 22.00 24.17 87.88 9 (26.1.18)
R-439 7.08 10.63 20.00 20.00 18.33 76.04 8 (26.1.18)

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Literatura:
RGGM


Korisni linkovi:
- Autodesk (besplatan download za studente):

Autodesk Education community
Webmaster | Ažurirano 02.07.2018