Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Informatika
Univerzitet u Zenici  |   Mašinski fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Informatika"
doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2011/2012
Mašinski fakultet, Odsjek "Opšte mašinstvo"
Politehnički fakultet, Odsjek "Proizvodni biznis"
Datum Tema Download prezentacije
petak 9.3. Uvod  
Informacione tehnologije i historijski razvoj PDF pdf, 600 kB
Područja primjene računara PDF pdf, 800 kB
petak 16.3. Komponente računara - hardware PDF pdf, 900 kB
Ulazni uređaji PDF pdf, 700 kB
Izlazni uređaji PDF pdf, 600 kB
petak 23.3. Brojni sistemi PDF pdf, 200 kB
Predstavljanje podataka u računaru PDF pdf, 300 kB
Programski jezici PDF pdf, 700 kB
petak 30.3. TEST 1 rezultati...
Operativni sistemi PDF pdf, 400 kB
Windows OS PDF pdf, 300 kB
petak 6.4. Linux PDF pdf, 500 kB
Računarske mreže PDF pdf, 400 kB
Mrežni hardware PDF pdf, 500 kB
petak 13.4. Internet PDF pdf, 200 kB
Računarska sigurnost PDF pdf, 300 kB
Baze podataka PDF pdf, 300 kB
petak 20.4. TEST 2 rezultati...
Osnovi programiranja PDF pdf, 300 kB
Varijable i tipovi podataka PDF pdf, 300 kB
petak 27.4.  
petak 4.5. Ulazno-izlazne naredbe PDF pdf, 200 kB
Uslovno grananje programa PDF pdf, 200 kB
Petlje PDF pdf, 200 kB
petak 11.5. Funkcije PDF pdf, 200 kB
Rasterska grafika PDF pdf, 800 kB
Vektorska grafika PDF pdf, 400 kB
petak 18.5. TEST 3 rezultati...
3D modeliranje: osnovni koncepti  PDF pdf, 600 kB
3D modeliranje: tehnike modeliranja  PDF pdf, 200 kB
Politehnički fakultet, Odsjek "Proizvodni biznis"
petak 25.5.  
petak 1.6. Software za 3D modeliranje PDF pdf, 600 kB
Solidworks PDF pdf, 1200 kB
(used under permission of Professional Development Service for Teachers: www.t4.ie)
petak 8.6. Solidworks

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova i ocjene:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Ocjena Ocjena s vježbi
Bodovi
(max 50)
Bodovi
(max 50)
Bodovi
(max 50)
Mašinski fakultet, Odsjek "Opšte mašinstvo"
Agić Adnan           5 6
Avdić Husein   4   4 5 7
Babanović Eldin            
Batlak Selma            
Bečirović Amar I/2            
Begić Anis I/2            
Berbić Sedin I/3            
Brkić Anes I/3            
Dizdarević Amel 22 11 7 40 5 7
Čamo Said I/2            
Dorić Edin            
Đino Sadbera 16 17   33 5 6
Đokić Almir I/3            
Hodžabegović Haris 15     15    
Hurem Nijaz 24 25 30 79 6 8
Jahić Asmir I/3            
Julardžija Arnela 29 7 13 49 5 6
Karić Aladin I/2            
Kesten Amela I/2            
Kobilica Huso I/2            
Kremenjaš Ivan 29 28 9 66 5 8
Krnjić Alem 31 29 26 86 6 8
Merdan Vernes I/2            
Merdić Amar I/2            
Plivčić Samir I/2            
Pračalić Jasmin 22 11 23 56 5 5
Prijić Selvedin            
Puščul Amir 13 15 19 47 5 7
Redžić Ajdin I/2            
Smajić Enesa 18 13   31 5 6
Smajić Vernesa 10 15   25 5 6
Šabić Admir I/3            
Šabić Berina 24 7 13 44 5 7
Šečić Kerim I/2 16     16 5 8
Šišić Eldina 32 23 24 79 6 8
Škaljo Semir I/2            
Terzić Haris I/2            
Topoljak Semina -14 6   -8 5 5
Tuka Elvis I/3            
Tukić Armin I/3            
Tutmić Aldin 26 24 23 73 5 6
Politehnički fakultet, Odsjek "Proizvodni biznis"
Agić Emina 25 16 30 71 5 6
Alajbegović Kenan I/2 30 16 18 64 5 5
Aličković Azemina 12 16   38 5 6
Alihodžić Maid 19 32 11 62 5 6
Arnautović Deila 9 21 17 47 5 6
Baručija Ajdin 17 6 5 28 5 7
Bečulić Asmira I/2   -5 13 8 5 6
Buza Jasmin I/3         5 6
Čelenka Velida            
Durmić Nejra I/2         5 6
Fazlić Amerisa I/2            
Grabus Nedžad 17 21 23 61 5 7
Halilović Anela            
Hedžić Ermin I/2   25 30 55 5 6
Horić Emina 38 39 40 117 8 9
Jeleč Ajdin 30 24 21 75 5 7
Kruškić Ajdin 12 10   22 5 6
Mehić Semir 32 27 14 73 5 6
Mekić Emina 8 7 18 33 5 6
Melić Sanel I/3            
Mujčinović Armin I/2         5 6
Mujezinović Behadil I/2            
Mušija Merima 16 23 22 61 5 7
Odobašić Ermin            
Porča Amina 5 27 13 45 5 7
Poturović Amer I/2            
Posavljak Ahmed I/2 7     7    
Ridžal Zlatan 12 13 2 27 5 6
Selimanović Halid I/2            
Selimović Iris 13 24 14 51 5 6
Sikira Amer I/3         8 6
Sinanović Mirzad I/2         5 6
Sivro Adi 22 24 35 81 6 8
Strika Sanela            
Subašić Kenan 26   20 46 5 5
Šahinović Emina I/3         5 6
Šarić Elmin 15 9 22 46 5 6
Šehić Merima I/3     14 14    
Šišman Admir            
Šuškić Amer            

Politehnički fakultet, Odsjek "Proizvodni biznis" - studenti koji polažu razliku ispita
  Ocjena
bez
programiranja
Bodovi
programiranje
(max. 50)
Ocjena
programiranje
Konačna
ocjena
Ahmetspahić Aldin 7 23 5  
Alić Ehlimana 6 (uslovno) 24 5  
Dizdarević Harun 6 27 6 6
Huseinspahić Emir 7 32 7 7
Jonjić Josip 6      
Karić Đenita 6      
Karahodžić Mersiha 6 (uslovno) 13 5  
Leskovčanin Saudin 6 27 6 6
Marušić Eldin 6   6  
Mehanović Mirza 6      
Oparić Anes 7 (uslovno) 12 6  
Perenda Ibrahim 7      
Pezić Belma 6 24 6  
Šahinović Vernes 6 (uslovno) 25 6  
Šenderović Šemsa 7 (uslovno) 12 6  


Skala za bodovanje (ukupni broj bodova sva 3 testa):

Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Informatički časopisi

- INFO
- BUG
- Mreža
- VIDI
- PC CHIP
- Mikro PC World

Ostali linkovi

- MS Live@Edu portal Univerziteta u Zenici
- Udruženje linux korisnika u BiH
- Cisco akademija Zenica
- Cisco akademija Sarajevo
- Cisco akademija Tuzla
- Cisco akademija Mostar

Webmaster | Ažurirano 03.07.2012