Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Mjerenja i kvalitet

Predavanja za predmet "Mjerenja i kvalitet" - dio mjerenja

doc.dr. Samir Leme
akademska godina
2015/2016

Nastavni materijali:

Skripta za dio predmeta "Mjerenja" (pdf, 2,5 MB) >>
Prezentacije s predavanja (ppt, 3,6 MB) >>
Mjerenja i kvalitet (III semestar, 30 + 30)

Program predavanja:

Definicija i osnovni zadaci mjerne tehnike. Sistematizacija mjerila, mjernih metoda, mjernih i kontrolnih naprava te mjernih zadataka.
Strategija mjerenja u raznim uslovima integracije mjerne tehnike u proizvodnom procesu.
Korištenje analogne i digitalne mjerne tehnike. Senzori, tipala, mjerni sistemi za koordinatne mjerne zadatke.
Automatizacija mjerne tehnike. Korištenje raunara i prenos rezultata mjerenja, metode zapisa. Upotreba optike u
proizvodnoj mjernoj tehnici. Opremljenost i izvedba mjernih postupaka.
ISO standardi u mjernoj tehnici.
Osiguranje kvaliteta. Pojam kvaliteta. Sistem kvaliteta. Upravljanje kvalitetom. Metode osiguranja, vrednovanje, ocjenjivanje i provjere kvaliteta. Organizacija za kvalitet. Troškovi kvaliteta. Ukupno upravljanje kvalitetom TQM. Meunarodni standardi ISO 9000. Regulacija proizvodnih procesa i poboljšanje kvaliteta.

Program vjebi:

Vjebe prate materiju predavanja. U okviru vjebi e se obii neka preduzea da bi se studenti upoznali sa metrološkim sistemom i sistemom osiguranja kvaliteta. Takoer se rade dva programa i to primjena jedne mjerne metode i jedne metode osiguranja kvaliteta. Programi se usmeno kolokviraju.

Provjera znanja:

Usmeni ispit.

Literatura:

1. Zaimovi-Uzunovi Nermina: Mjerna tehnika, Mašinski fakultet, Zenica, 2001.;
2. Brdarevi Safet: Upravljanje kvalitetom, Mašinski fakultet, Zenica, (u pripremi);
3. Šostar, Adolf: Menadment kakvosti, Fakulteta za strojnistvo Maribor, 2000.
Webmaster | Aurirano 22.11.2015