Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Mjerna tehnika (odsjek "Proizvodni biznis")
Univerzitet u Zenici  |   Politehnički fakultet  |  Katedra za automatizaciju i metrologiju

Predavanja iz predmeta "Mjerna tehnika"
v.prof.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2017/2018
Cilj predmeta:
− Upoznati studente sa osnovnim pojmovima iz mjerne tehnike
− Mjerenje geometrijskih i mehaničkih veličina
− Upoznati studente s postupcima kalibracije mjernih uređaja i podešavanja tehničkih sistema
Kompetencije (ishodi učenja):
Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:
− Koriste uređaje za mjerenje geometrijskih i mehaničkih veličina
− Poznaju i razumiju principe rada mjernih senzora
− Vrše mjerenja geometrijskih i mehaničkih veličina
− Razumiju i koriste postupke kalibracije mjernih uređaja
Program predmeta:
Uvod, termini i definicije. Ciljevi i područja metrologije, jedinice i njihov razvoj kroz istoriju, sljedivost. Mjerenje mehaničkih veličina. Principi mjerenja. Mjerni pretvarači. Mjerenje temperature, mase i sile, vremena i frekvencije, dužine, rastojanja, određivanje položaja, mjerenje brzine, mjerenje brzine rotacije. Mjerenje pritiska i protoka fluida. Mjerenje vibracija. Nesigurnost mjerenja, greške i vrste grešaka, procedure određivanja mjerne nesigurnosti GUM. Obrada rezultata mjerenja. Kalibracija.
Datum Tema
srijeda 21.2. 1. UVOD
1.1. Metrologija-nauka o mjerenju i njen značaj
1.2. Zadaci i podjela metrologije
1.3. Historijski razvoj mjerenja i jedinica mjernih veličina
1.4. Međunarodni sistem mjernih jedinica - SI sistem
1.5. VIM i osnovni termini u metrologiji
srijeda 28.2. 2. MJERENJE FIZIČKIH VELIČINA
2.1. Principi mjerenja i kontrole
2.2. Podjela metoda i sredstava mjerenja
2.3. Mjerni sistemi
2.4. Električna mjerenja neelektričnih veličina
srijeda 7.3. 3. MJERNA NESIGURNOST
3.1. Uvod u mjernu nesigurnost
3.2. Analiza grešaka mjerenja
3.3. Obrada rezultata mjerenja
3.4. Uzroci mjerne nesigurnosti i pojave grešaka
3.5. GUM i procedure određivanja mjerne nesigurnosti
srijeda 14.3. 4. SENZORI
4.1. Uvod
4.2. Klasifikacija senzora
4.3. Fizikalni pricipi rada senzora
4.4. Vrste senzora veličina
4.5. Prijenos i registracija mjerenih veličina
5. MJERENJE TEMPERATURE
5.1. Opći pojmovi u mjerenju temperature
5.2. Vrste termometara
5.3. Termometri zračenja
5.4. Specijalne metode mjerenja temperature
5.5. Kontrola i kalibriranje termometara
srijeda 21.3. 6. MJERENJE UGAONE BRZINE I BROJA OBRTAJA
6.1. Uvod
6.2. Mjerenje ugaone brzine pomoću tahometara
6.3. Senzori ugaone brzine
7. MJERENJE OBRTNOG MOMENTA I SNAGE
7.1. Uvod
7.2. Mjerenje obrtnog momenta pomoću mjernih traka
7.3. Mjerenje obrtnog momenta pomoću induktivnog senzora
7.4. Mjerenje obrtnog momenta mehaničkim torziometrom sa stroboskopskim indikatorom
7.5. Mjerenje obrtnog momenta mehaničkim dinamometrima
7.5. Transmisioni dinamometri
7.6. Mjerenje snage pomoću kočnica
7.7. Ostali načini mjerenja obrtnog momenta i snage
srijeda 28.3. 8. MJERENJE VIBRACIJA
8.1. Uvod
8.2. Uzroci pojave vibracija
8.3. Mjerni lanac za mjerenje vibracija
8.4. Kriteriji za ocjenu dozvoljenih vibracija mašina i uređaja
8.5. Uklanjanje vibracija uravnoteženjem
8.6. Dinamička ispitivanja
9. AKUSTIČKA MJERENJA
9.1. Uvod
9.2. Postavke o zvuku
9.3. Instrumenti, metode i standardi za mjerenje buke
srijeda 4.4. 10. MJERENJE PRITISKA
10.1. Uvod
10.2. Instrumenti za mjerenje pritiska
10.3. Senzori pritiska
11. MJERENJE SILE
11.1. Uvod
11.2. Instrumenti i uređaji za mjerenje sile
11.3. Kalibriranje dinamometara
11.4. Mjerni lanac za mjerenje mase
petak 6.4. 14. KOORDINATNA METROLOGIJA
14.1. Principi koordinatne metrologije
14.2. Koordinatne mjerne mašine
srijeda 11.4. 14.3. Mjerenje na koordinatnoj mjernoj mašini
14.4. Mjerna nesigurnost
14.5. Primjena koordinatne metrologije
srijeda 18.4. Prezentacije seminarskih radova (PB-106 do PB-135)
srijeda 25.4.  
srijeda 2.5. Međunarodni praznik rada
srijeda 9.5. Prezentacije seminarskih radova (PB-142 do PB-148)
srijeda 16.5. Prezentacije seminarskih radova (PB-149 do PB-156)
srijeda 23.5. Prezentacije seminarskih radova (PB-157 do PB-164)
srijeda 30.5. Prezentacije seminarskih radova (PB-165 do PB-171)

Skripta

Skripta "Mjerna tehnika" prof.dr. Nermine Zaimović-Uzunović (Mašinski fakultet u Zenici, 2006) dostupna je za download na ovom linku (pdf, 38 MB).
Download Latest Adobe ReaderSkripta je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.
Pitanja za provjeru znanja (PDF)

Upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz mjerne tehnike. Sastoji se iz pisanog elaborata (5-10 stranica) i Powerpoint prezentacije i predaje se isključivo u elektronskom obliku, na e-mail adresu slemes@unze.ba.
No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, broj indeksa autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature.
Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica


Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 10 do 15 minuta.

Krajnji rok za predaju seminarskog rada je 9.5.2018.

Sistem ocjenjivanja

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20

Ocjene

Indeks Tema Rad Bodovi seminarskog rada Seminarski rad Zadaci sa vježbi Završni ispit Σ Zaključna ocjena
a b c d e f g h Σ 30% 30% 40% 100%
PB-106 Metrologija Seminarski rad 8 10 9 10 5 10 0 15 67 20,10 11,00 26 57,10 6 (6.7.18)
PB-114 Mjerenje temperature Seminarski rad 10 6 8 15 5 5 0 15 64 19,20 12,50 28 59,70 6
PB-118 Mjerenje jačine potresa                              
PB-123 Koordinatna metrologija Seminarski rad 9 10 9 15 5 5 0 13 66 19,80 11,00 24 54,80 6 (22.6.18)
PB-124 Mjerenje radijacije Seminarski rad 9 10 9 10 5 10 10 17 80 24,00 14,00 30 68,00 7 (6.7.18)
PB-130 Senzori Seminarski rad 0 10 7 12 5 10 0 15 59 17,70 12,50 31 61,20 7 (6.7.18)
PB-132 Mjerna nesigurnost Seminarski rad 8 10 8 18 5 10 2 10 71 21,30 15,00 23 59,30 6 (22.6.18)
PB-135 Mjerenje pospanosti Seminarski rad 9 8 9 18 10 10 10 16 90 27,00 7,00 33 67,00 7 (6.7.18)
PB-142 Mjerenje brzine svjetlosti Seminarski rad 9 10 8 15 10 10 10 14 86 25,80 17,50 25 68,30 7 (22.6.18)
PB-143 Optika i teleskopi Seminarski rad 10 8 10 19 10 10 10 14 91 27,30 7,50 20 54,80 6 (6.7.18)
PB-144 Kalibracija i sinhronizacija satova Seminarski rad 8 9 10 14 5 10 0 13 69 20,70 8,00 28 56,70 6 (6.7.18)
PB-146 Mjerenje jačine zemljotresa Seminarski rad 10 10 10 18 10 10 10 19 97 29,10 7,00 30 66,10 7 (6.7.18)
PB-147 Mjerenje koncentracije gasova Seminarski rad 5 10 8 15 10 10 10 20 88 26,40 13,00 26 65,40 7 (22.6.18)
PB-148 Mjerenje vibracija Seminarski rad 6 10 9 12 5 10 0 8 60 18,00 14,00 30 62,00 6 (6.7.18)
PB-149 Mjerenje brzine bicikla Seminarski rad 5 6 6 15 10 10 10 15 77 23,10 15,00 27 65,10 7 (6.7.18)
PB-150 Mjerenje izduvnih gasova Seminarski rad 5 10 8 14 10 10 10 13 80 24,00 9,00 25 58,00 6 (7.9.18)
PB-151 3D fotogrametrija Seminarski rad 6 6 9 15 5 10 5 19 75 22,50 18,50 25 66,00 7 (22.6.18)
PB-154 Mjerenje vremena                              
PB-155 Mjerenje temperature Seminarski rad 9 10 10 20 10 10 10 20 99 29,70 11,00 23 63,70 7 (22.6.18)
PB-156 Primjena lasera u mjerenju Seminarski rad 9 10 10 18 10 10 10 15 92 27,60 4,50 25 57,10 6 (7.9.18)
PB-157 Mjerenje krvnog pritiska Seminarski rad 8 10 9 15 5 10 5 17 79 23,70 12,00 29 64,70 7 (6.7.18)
PB-160 Senzori Seminarski rad 8 8 9 15 5 10 10 17 82 24,60 7,50 25 57,10 6 (6.7.18)
PB-161 Mjerenje buke Seminarski rad 5 10 10 12 5 10 0 18 70 21,00 13,00 31 65,00 7 (6.7.18)
PB-162 Mjerenje vibracija Seminarski rad 9 10 9 15 5 10 0 17 75 22,50 11,50 22 56,00 6 (22.6.18)
PB-163 Mjerenje temperature Seminarski rad 9 10 10 13 5 5 0 18 70 21,00 12,00 29 62,00 6 (6.7.18)
PB-164 SI sistem Seminarski rad 8 10 9 15 10 10 10 19 91 27,30 18,50 9 54,80 6 (22.6.18)
PB-165 Senzori Seminarski rad 8 10 8 12 10 10 10 15 83 24,90 24,00 19 67,90 7 (22.6.18)
PB-166 Mjerenje pritiska Seminarski rad 8 8 8 15 5 10 0 19 73 21,90 13,00 35 69,90 7 (6.7.18)
PB-167 Nova definicija kilograma Seminarski rad 9 8 10 20 10 10 10 20 97 29,10 15,50 13 57,60 6 (22.6.18)
PB-168 Instrumenti za mjerenje dužine Seminarski rad 8 10 7 14 5 10 0 16 70 21,00 19,00 30 70,00 7 (6.7.18)
PB-169 Mjerenje kompresije SUS motora Seminarski rad 10 10 9 18 5 10 10 20 92 27,60 11,50 29 68,10 7 (6.7.18)
PB-171 Mjerenje sile Seminarski rad 8 10 8 15 10 10 10 15 86 25,80 12,00 32 69,80 7 (6.7.18)

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Prethodne akademske godine:

2016/2017  |
Webmaster | Ažurirano 03.10.2018