Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Osnove matematike za inženjerstvo
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Predavanja za predmet
"Osnove matematike za inženjerstvo"

akademska godina 2017/2018
v.prof.dr Samir Lemeš (slemes@unze.ba)
prof.dr Aleksandar Karač (akarac@unze.ba)
doc.dr Edin Berberović (eberberovic@ptf.unze.ba)
doc.dr Almir Huskanović (almirh@mf.unze.ba)
Cilj predmeta
  • upoznati studente prve godine studija sa jednostavnošću matematike i njenom sposobnošću da jasno opiše inženjerske probleme
  • pomoći promjeni percepcije da je matematika isključivo apstraktna i istaknuti njen značaj za inženjerstvo
  • pomoći studentima da razviju vještine rješavanja problema primjenom matematike u inženjerstvu
  • razviti vještine rješavanja problema na rigorozan, racionalan i jasan način
  • pomoći studentima da sami procijene i sami popune praznine u prethodnom matematičkom obrazovanju
Kompetencije (Ishodi učenja) Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:
  • pokažu svijest o važnosti matematike u širokom rasponu tema, posebno uključujući mehaniku i računarsko inženjerstvo
  • pokažu sposobnost korištenja matematičke terminologije kao dijela analize i rješavanja tehničkih problema
  • pokažu sposobnosti da izaberu i primijene ispravan matematički metod na jednostavnim problemima mehanike i inženjerskih aplikacija

Materijali za pripremu ispita:
Mjerne jedinice - ukratko PDF pdf, 400 kB
Vektorska algebra - uvod PDF pdf, 700 kB
Homogene koordinate PDF pdf, 9 MB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (predavanja) PDF pdf, 1,3 MB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (zadaci za vježbanje) PDF pdf, 300 kB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (zadaće) PDF pdf, 30 kB
Informacije o načinu polaganja testa iz drugog dijela predmeta "Osnove matematike za inženjerstvo" PDF pdf, 70 kB
Vektorska analiza i linearna algebra - uvod PDF pdf, 600 kB
Vektorska analiza PDF pdf, 300 kB
Linearna algebra PDF pdf, 300 kB

Download Latest Adobe ReaderMaterijal je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati testova:

Broj indeksa 1. test 2. test 3. test Završni ispit Ukupni broj bodova (max 100%) Završna ocjena
max 20% max 20% max 20% max 40%
PB-152 20.00 10.21 14.00 29,5 63,9 6 (25.1.18)
PB-172 20.00 19.00 18.00 52,5 92,0 9 (25.1.18)
PB-173 16.00 18.00 18.00 45,0 82,0 8 (25.1.18)
PB-174 18.00 11.03 20.00 41,0 76,4 8 (25.1.18)
PB-175 14.00 10.29 12.00 31,5 63,6 6 (25.1.18)
PB-176 12.00 10.30 14.00 17,5 54,3  
PB-177 18.00 11.77 12.00 33,5 62,2 6 (8.2.18)
PB-178 16.00 5.10     21,1  
PB-179 14.00 10.43 14.00 17,5 50,1  
PB-180 14.00 8.65 16.00 30,5 59,0 6 (8.2.18)
PB-181 12.00 10.66 12.00 19,0 47,3  
PB-182 18.00 8.66 16.00 24,0 58,7 6 (25.1.18)
PB-183 16.00 10.72 10.00 16,0 47,4  
PB-184 16.00 12.17 12.00 31,5 61,2 6 (25.1.18)
PB-185 12.00 8.66 12.00 10,0 39,3  
PB-186 16.00 10.63 18.00 30,5 60,1 6 (25.1.18)
PB-187 14.00 11.25 16.00 21,5 55,6 6 (25.1.18)
PB-188 12.00 15.15 16.00 18,0 55,2 6 (25.1.18)
PB-189 14.00 11.10 12.00 10,0 43,8  
PB-190 12.00 11.50 14.00 30,0 57,5 6 (25.1.18)
PB-191 16.00 14.77 14.00 23,0 60,1 6 (25.1.18)
PB-192 18.00 8.29 8.00 19,0 47,0  
PB-193 12.00 13.89 18.00 30,0 63,9 6 (25.1.18)
PB-194 6.00 6.88     12,9  
PB-195 14.00 18.00 18.00 45,0 80,0 8 (25.1.18)
PB-196 16.00 10.80 14.00 33,5 63,1 6 (25.1.18)
PB-197 0.00 0.00     0,0  
PB-198 20.00 8.30 20.00 42,5 76,6 8 (25.1.18)

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Korisni linkovi:
- Math is fun - vectors
- Math Insight - vectors
Grcki alfabet
Prefiksi u dekadnom sistemu
Oznaka Naziv Brojčana vrijednost Faktor
J jota 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10^24
Z zeta 1 000 000 000 000 000 000 000 10^21
E eksa 1 000 000 000 000 000 000 10^18
P peta 1 000 000 000 000 000 10^15
T tera 1 000 000 000 000 10^12
G giga 1 000 000 000 10^9
M mega 1 000 000 10^6
k kilo 1 000 10^3
h hekto 100 10^2
da deka 10 10^1
d deci 0,1 10^-1
c centi 0,01 10^-2
m mili 0,001 10^-3
µ mikro 0,000 001 10^-6
n nano 0,000 000 001 10^-9
p piko 0,000 000 000 001 10^-12
f femto 0,000 000 000 000 001 10^-15
a ato 0,000 000 000 000 000 001 10^-18
z zepto 0,000 000 000 000 000 000 001 10^-21
y jokto 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10^-24
Webmaster | Ažurirano 19.06.2018