Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Osnove matematike za inženjerstvo
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Predavanja za predmet
"Osnove matematike za inženjerstvo"

akademska godina 2017/2018
v.prof.dr Samir Lemeš (slemes@unze.ba)
prof.dr Aleksandar Karač (akarac@unze.ba)
doc.dr Edin Berberović (eberberovic@ptf.unze.ba)
doc.dr Almir Huskanović (almirh@mf.unze.ba)
Cilj predmeta
  • upoznati studente prve godine studija sa jednostavnošću matematike i njenom sposobnošću da jasno opiše inženjerske probleme
  • pomoći promjeni percepcije da je matematika isključivo apstraktna i istaknuti njen značaj za inženjerstvo
  • pomoći studentima da razviju vještine rješavanja problema primjenom matematike u inženjerstvu
  • razviti vještine rješavanja problema na rigorozan, racionalan i jasan način
  • pomoći studentima da sami procijene i sami popune praznine u prethodnom matematičkom obrazovanju
Kompetencije (Ishodi učenja) Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:
  • pokažu svijest o važnosti matematike u širokom rasponu tema, posebno uključujući mehaniku i računarsko inženjerstvo
  • pokažu sposobnost korištenja matematičke terminologije kao dijela analize i rješavanja tehničkih problema
  • pokažu sposobnosti da izaberu i primijene ispravan matematički metod na jednostavnim problemima mehanike i inženjerskih aplikacija

Materijali za pripremu ispita:
Mjerne jedinice - ukratko PDF pdf, 400 kB
Vektorska algebra - uvod PDF pdf, 700 kB
Homogene koordinate PDF pdf, 9 MB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (predavanja) PDF pdf, 1,3 MB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (zadaci za vježbanje) PDF pdf, 300 kB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (zadaće) PDF pdf, 30 kB
Informacije o načinu polaganja testa iz drugog dijela predmeta "Osnove matematike za inženjerstvo" PDF pdf, 70 kB
Vektorska analiza i linearna algebra - uvod PDF pdf, 600 kB
Vektorska analiza PDF pdf, 300 kB
Linearna algebra PDF pdf, 300 kB

Download Latest Adobe ReaderMaterijal je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati testova:

Broj indeksa 1. test 2. test 3. test Završni ispit Ukupni broj bodova (max 100%) Završna ocjena
max 20% max 20% max 20% max 40%
PB-152 20,00          
PB-172 20,00          
PB-173 16,00          
PB-174 18,00          
PB-175 14,00          
PB-176 12,00          
PB-177 18,00          
PB-178 16,00          
PB-179 14,00          
PB-180 14,00          
PB-181 12,00          
PB-182 18,00          
PB-183 16,00          
PB-184 16,00          
PB-185 12,00          
PB-186 16,00          
PB-187 14,00          
PB-188 12,00          
PB-189 14,00          
PB-190 12,00          
PB-191 16,00          
PB-192 18,00          
PB-193 12,00          
PB-194 6,00          
PB-195 14,00          
PB-196 16,00          
PB-197            
PB-198 20,00          

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Korisni linkovi:
- Math is fun - vectors
- Math Insight - vectors
Grcki alfabet
Prefiksi u dekadnom sistemu
Oznaka Naziv Brojčana vrijednost Faktor
J jota 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10^24
Z zeta 1 000 000 000 000 000 000 000 10^21
E eksa 1 000 000 000 000 000 000 10^18
P peta 1 000 000 000 000 000 10^15
T tera 1 000 000 000 000 10^12
G giga 1 000 000 000 10^9
M mega 1 000 000 10^6
k kilo 1 000 10^3
h hekto 100 10^2
da deka 10 10^1
d deci 0,1 10^-1
c centi 0,01 10^-2
m mili 0,001 10^-3
µ mikro 0,000 001 10^-6
n nano 0,000 000 001 10^-9
p piko 0,000 000 000 001 10^-12
f femto 0,000 000 000 000 001 10^-15
a ato 0,000 000 000 000 000 001 10^-18
z zepto 0,000 000 000 000 000 000 001 10^-21
y jokto 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10^-24
Webmaster | Ažurirano 10.11.2017