Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Osnove matematike za inženjerstvo
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Predavanja za predmet
"Osnove matematike za inženjerstvo"

akademska godina 2016/2017
v.prof.dr Samir Lemeš (slemes@unze.ba)
prof.dr Aleksandar Karač (akarac@unze.ba)
doc.dr Edin Berberović (eberberovic@ptf.unze.ba)
doc.dr Almir Huskanović (almirh@mf.unze.ba)
Cilj predmeta
  • upoznati studente prve godine studija sa jednostavnošću matematike i njenom sposobnošću da jasno opiše inženjerske probleme
  • pomoći promjeni percepcije da je matematika isključivo apstraktna i istaknuti njen značaj za inženjerstvo
  • pomoći studentima da razviju vještine rješavanja problema primjenom matematike u inženjerstvu
  • razviti vještine rješavanja problema na rigorozan, racionalan i jasan način
  • pomoći studentima da sami procijene i sami popune praznine u prethodnom matematičkom obrazovanju
Kompetencije (Ishodi učenja) Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:
  • pokažu svijest o važnosti matematike u širokom rasponu tema, posebno uključujući mehaniku i računarsko inženjerstvo
  • pokažu sposobnost korištenja matematičke terminologije kao dijela analize i rješavanja tehničkih problema
  • pokažu sposobnosti da izaberu i primijene ispravan matematički metod na jednostavnim problemima mehanike i inženjerskih aplikacija

Materijali za pripremu ispita:
Mjerne jedinice - ukratko PDF pdf, 400 kB
Vektorska algebra - uvod PDF pdf, 700 kB
Homogene koordinate PDF pdf, 9 MB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (predavanja) PDF pdf, 1,3 MB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (zadaci za vježbanje) PDF pdf, 300 kB
Funkcije, diferenciranje, integriranje (zadaće) PDF pdf, 30 kB
Informacije o načinu polaganja testa iz drugog dijela predmeta "Osnove matematike za inženjerstvo" PDF pdf, 70 kB
Vektorska analiza i linearna algebra - uvod PDF pdf, 600 kB
Vektorska analiza PDF pdf, 300 kB
Linearna algebra PDF pdf, 300 kB

Download Latest Adobe ReaderMaterijal je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati testova:

Broj indeksa 1. test 2. test 3. test Završni ispit Ukupni broj bodova (max 100%) Završna ocjena
max 20% max 20% max 20% max 40%
PB-85 8,00 7,90   17,00 32,90  
PB-117 8,00 1,20 6,00 0,00 15,20  
PB-142 18,00 16,80 20,00 33,00 87,80 9 (25.1.17)
PB-143 14,00 17,60 20,00 30,67 82,27 8 (25.1.17)
PB-144 10,00 16,40 17,00 21,33 64,73 6 (25.1.17)
PB-145 18,00     0,00 18,00  
PB-146 14,00 11,00 10,00 23,33 58,33 6 (25.1.17)
PB-147 12,00 13,60 8,00 21,67 55,27 6 (25.1.17)
PB-148 10,00 11,30 11,00 24,67 56,97 6 (14.6.17)
PB-149 10,00 10,90 6,00 25,33 52,23  
PB-150 4,00 18,00 10,00 24,00 56,00 6 (8.2.17)
PB-151 16,00 16,20 18,00 32,33 82,53 8 (25.1.17)
PB-152 12,00     0,00 12,00  
PB-153 12,00 1,40   0,00 13,40  
PB-154 18,00 19,00 16,00 28,00 81,00 8 (25.1.17)
PB-156 10,00 13,80 17,00 26,00 66,80 7 (25.1.17)
PB-157 8,00 12,00 14,00 22,67 56,67 6 (25.1.17)
PB-160 16,00 15,90 20,00 21,67 73,57 7 (25.1.17)
PB-161 18,00 15,20 20,00 38,33 91,53 9 (25.1.17)
PB-162 16,00 12,10   27,33 55,43 6 (28.6.17)
PB-163 10,00 12,80 7,00 25,33 55,13 6 (28.6.17)
PB-164 16,00 16,90 20,00 34,67 87,57 9 (25.1.17)
PB-165 16,00 18,00 20,00 36,67 90,67 9 (25.1.17)
PB-166 12,00 10,00 20,00 29,00 71,00 7 (25.1.17)
PB-167 18,00 19,00 20,00 32,67 89,67 9 (25.1.17)
PB-168 16,00 16,20 20,00 31,00 83,20 8 (25.1.17)
PB-169 12,00 11,10 18,00 25,33 66,43 7 (25.1.17)
PB-170 8,00 11,00 7,00 22,00 48,00  
PB-171 12,00 18,00 18,00 28,33 76,33 8 (25.1.17)

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Korisni linkovi:
- Math is fun - vectors
- Math Insight - vectors
Grcki alfabet
Prefiksi u dekadnom sistemu
Oznaka Naziv Brojčana vrijednost Faktor
J jota 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10^24
Z zeta 1 000 000 000 000 000 000 000 10^21
E eksa 1 000 000 000 000 000 000 10^18
P peta 1 000 000 000 000 000 10^15
T tera 1 000 000 000 000 10^12
G giga 1 000 000 000 10^9
M mega 1 000 000 10^6
k kilo 1 000 10^3
h hekto 100 10^2
da deka 10 10^1
d deci 0.1 10^-1
c centi 0.01 10^-2
m mili 0.001 10^-3
µ mikro 0.000 001 10^-6
n nano 0.000 000 001 10^-9
p piko 0.000 000 000 001 10^-12
f femto 0.000 000 000 000 001 10^-15
a ato 0.000 000 000 000 000 001 10^-18
z zepto 0.000 000 000 000 000 000 001 10^-21
y jokto 0.000 000 000 000 000 000 000 001 10^-24
Webmaster | Ažurirano 07.07.2017