Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Operativni sistemi i mreže
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Vježbe iz predmeta "Operativni sistemi i mreže"
v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2006/2007
Datum Tema Download prezentacije
26.2. Uvod u operativne sisteme PDF pdf, 55 kB
MS DOS PDF pdf, 41 kB
12.3. MS Windows PDF pdf, 44 kB
Linux PDF pdf, 578 kB
26.3. Linux PDF pdf, 92 kB
Uvod u računarske mreže PDF pdf, 143 kB
9.4. Mrežni hardware PDF pdf, 801 kB
Klijent-server PDF pdf, 202 kB
23.4. TEST 1 rezultati...
14.5. TCP/IP PDF pdf, 71 kB
DNS PDF pdf, 97 kB
21.5. TEST 2 rezultati...
28.5. E-mail PDF pdf, 245 kB
HTTP, FTP PDF pdf, 466 kB
4.6. Računarska sigurnost PDF pdf, 60 kB
ISP PDF pdf, 74 kB
11.6. TEST 3 rezultati...
  Download svih prezentacija (ZIP arhiva, 2.7 MB)

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 (23.4.2007) Test 2 (21.5.2007) Test 3 (11.6.2007) Ukupni broj bodova Ukupna
ocjena
vježbi
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Agić Safet 31 7 22 5 40 8 93 7
Arnaut Azema 27 6 30 6 25 5 82 6
Baručija Alma 29 6 30 6 37 8 96 7
Baručija Lejla 29 6 30 6 36 8 95 7
Bećarević Emir 31 6 30 6 26 6 87 6
Begović Amela 26 6 20 5 30 6 76 6
Berbić Kenana 20 5 24 5 35 7 79 6
Čergić Emir 16 5 26 6 17 5 59  
Dautović Adi 24 5 30 6 27 6 91 6
Delić Aida 19 5 34 7 29 6 82 6
Durak Mahir 29 6 38 8 42 9 109 8
Hamzić Mahir 19 5 24 5 33 7 76 6
Hrustanović Almina 12 5 35 7 33 7 80 6
Husić Amela 31 7 31 7 31 7 93 7
Hutinović Lejla 14 5 29 6 33 7 76 6
Islamović Fadil 24 5 28 6 30 6 82 6
Kahriman Senija 16 5 26 6 25 5 67  
Karahasanović Selma 31 7 31 7 36 8 98 7
Karalić Harun 22 5 25 6 29 6 76 6
Konjicija Snježana 34 7 32 7 32 7 98 7
Krajišnik Amir 20 5            
Mecavica Amir 29 6 32 7 32 7 93 7
Medarić Almir 27 6 24 5 25 5 76 6
Mehić Nerma 34 7 32 7 32 7 98 7
Mujezinović Benisa 21 5 32 7 30 6 83 6
Mujić Mevludina 32 7 37 8 34 7 103 7
Mujić Muamer 28 6 24 5 27 6 79 6
Muslić Muhamed 26 6 24 5 30 6 80 6
Pajić Elmin 7 5 9 5 13 5 29  
Pašalić Admira 33 7 27 6 17 5 77 6
Popović Marica 11 5 30 6 35 7 76 6
Rebihić Edina 22 5 26 6 30 6 78 6
Skopljak Ernada 21 5 30 6 25 5 76 6
Subašić Irnes 27 6 32 7 30 6 89 6
Šabanović Arminka 27 6 30 6 37 8 94 7
Šišić Ermin 11 5 -5 5 11 5 17  
Turčinović Nermana 20 5 35 7 33 7 88 6
Tursanović Ermin 24 5 26 6 29 6 79 6
Zgrčo Mirnesa 24 5 33 7 25 5 82 6

Skala za bodovanje:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10
Webmaster | Ažurirano 08/03/2009