Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Operativni sistemi i mreže
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Vježbe iz predmeta "Operativni sistemi i mreže"
v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2007/2008
Datum Tema Download prezentacije
20.2. Uvod u operativne sisteme PDF pdf, 55 kB
MS DOS PDF pdf, 41 kB
05.3. MS Windows PDF pdf, 44 kB
Linux PDF pdf, 578 kB
19.3. Linux PDF pdf, 92 kB
Uvod u računarske mreže PDF pdf, 143 kB
26.3. TEST 1 rezultati...
2.4. Mrežni hardware PDF pdf, 801 kB
Klijent-server PDF pdf, 202 kB
16.4. TCP/IP PDF pdf, 71 kB
DNS PDF pdf, 97 kB
23.4. TEST 2 rezultati...
7.5. E-mail PDF pdf, 245 kB
HTTP, FTP PDF pdf, 466 kB
21.5. Računarska sigurnost PDF pdf, 60 kB
ISP PDF pdf, 74 kB
28.5. TEST 3 rezultati...
Budućnost računarskih mreža PDF pdf, 719 kB
  Download svih prezentacija (ZIP arhiva, 2.7 MB)

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 (26.3.2008) Test 2 (23.4.2008) Test 3 (28.5.2008) Ukupni broj bodova Ukupna
ocjena
vježbi
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Ahmetspahić Amel 35 7 25 5 33 7 93 7
Alić Belma 26 6 24 5 33 7 83 6
Arnautović Alma 15 5 18 (17) 5 23 5 56  
Čengić Emir 22 5 30 6 31 7 83 6
Čičak Šerif 24 5 30 6 23 5 77 6
Delić Kenan 16 5 20 5 34 7 70  
Gaši Arnela 11 5 1 5 14 5 26  
Hrustić Amra 24 5 38 8 31 7 93 7
Huskić Admir 22 (18) 5 17 5 30 6 69  
Kahriman Rusmir 7 5            
Korda Admir 24 5 31 7 26 6 81 6
Mahmić Kenan 39 8 31 7 36 8 106 8
Mehmedbašić Enisa 35 7 36 8 44 9 115 8
Mehmedović Alen 33 7 39 8 43 9 115 8
Mezetović Dino -8 5 10 5 28 6 30  
Mujić Mevludin 28 6 28 6 36 8 92 7
Muran Anela 32 7 37 8 35 7 104 7
Mustafić Jasmin 21 5 24 5 35 7 80 6
Neimarlija Naila 30 6 24 (20) 5 32 7 86 6
Nezić Rasim 23 5 30 6 28 6 81 6
Purić Nasiha 31 7 32 7 23 5 84 6
Sivac Anes 35 7 27 6 34 7 96 7
Sokolović Sanela 27 6 24 5 36 8 87 6
Šabić Sidika 27 6 25 5 36 8 88 6
Tanjić Mirza 31 7 26 6 33 7 90 6
Tarahija Elzana 22 (22) 5 32 7 33 7 87 6
Velagić Memnuna 22 5 24 (19) 5 32 7 78 6

Skala za bodovanje:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10
Webmaster | Ažurirano 08/03/2009