Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Operativni sistemi i mreže
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Vježbe iz predmeta "Operativni sistemi i mreže"
v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2008/2009
Datum Tema Download prezentacije
25.2. Uvod u operativne sisteme PDF pdf, 55 kB
MS DOS PDF pdf, 41 kB
11.3. MS Windows PDF pdf, 44 kB
Linux PDF pdf, 578 kB
1.4. Linux PDF pdf, 92 kB
Uvod u računarske mreže PDF pdf, 143 kB
8.4. TEST 1 rezultati...
15.4. Mrežni hardware PDF pdf, 801 kB
Klijent-server PDF pdf, 202 kB
22.4. TCP/IP PDF pdf, 71 kB
DNS PDF pdf, 97 kB
29.4. TEST 2 rezultati...
6.5. E-mail PDF pdf, 245 kB
HTTP, FTP PDF pdf, 466 kB
20.5. Računarska sigurnost PDF pdf, 60 kB
ISP PDF pdf, 74 kB
27.5. TEST 3 rezultati...
Budućnost računarskih mreža PDF pdf, 697 kB

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 (1.4.2009) Test 2 (29.4.2009) Test 3 (27.5.2009) Ukupni broj bodova Ukupna
ocjena
vježbi
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Ahmetak Fatima                
Alić Enisa 24 5 39 8 38 8 101 7
Arnautović Alma 25 5 36 8 23 5 84 6
Bašić Emin 29 6 33 7 32 7 94 7
Brkić Admir                
Buza Azra 25 5 31 7 29 6 85 6
Čamdžić Jasmin 23 5 29 6     52  
Ćosić Amer 27 6 32 7 26 6 85 6
Đotlo Renata 16 5 36 8 29 6 81 6
Gaši Arnela 33 7 33 7 33 7 99 7
Grebenar Lucija 15 5 35 7 29 6 79 6
Huskić Elma 20 5 34 7 33 7 87 6
Karić Sanela 20 5 26 6 31 7 77 6
Merdić Merdin                
Mrkonja Alma 22 5 33 7 33 7 88 6
Ombašić Aida                
Pajić Mirnesa 27 6 32 7 34 7 93 7
Pašić Anela 16 5 31 7 30 6 77 6
Perić Marina 27 6 29 6 22 5 78 6
Ramić Edina 21 5 22 5 30 6 73  
Strika Aida 18 5 30 6 22 5 70  
Suljić Aldijana 20 5 30 6 28 6 78 6
Tabak Edin 36 8 37 8 38 8 111 8
Terzić Jasmin                
Topoljak Almina 25 5 41 9 32 7 98 7


Skala za bodovanje:

Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Informatički časopisi

- INFO
- BUG
- VIDI
- PC CHIP
- PC Magazin

Ostali linkovi

- MS Live@Edu portal Univerziteta u Zenici
- Udruženje linux korisnika u BiH
- Cisco akademija Zenica
- Cisco akademija Sarajevo
- Cisco akademija Tuzla
- Cisco akademija Mostar

Prethodne akademske godine:

2007/2008
2006/2007
Webmaster | Ažurirano 03/01/2010