Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Operativni sistemi i mreže
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Vježbe iz predmeta "Operativni sistemi i mreže"
v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2009/2010
Datum Tema Download prezentacije
3.3. Uvod u operativne sisteme PDF pdf, 809 kB
Command Prompt PDF pdf, 108 kB
17.3. MS Windows PDF pdf, 165 kB
Linux PDF pdf, 576 kB
31.3. Linux PDF pdf, 93 kB
Uvod u računarske mreže PDF pdf, 194 kB
7.4. TEST 1 rezultati...
14.4. Mrežni hardware PDF pdf, 766 kB
Klijent-server PDF pdf, 207 kB
28.4. TCP/IP PDF pdf, 71 kB
DNS PDF pdf, 97 kB
5.5. TEST 2 rezultati...
12.5. E-mail PDF pdf, 246 kB
HTTP, FTP PDF pdf, 446 kB
26.5. Računarska sigurnost PDF pdf, 60 kB
ISP PDF pdf, 74 kB
2.6. TEST 3 rezultati...

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 (7.4.2010) Test 2 (28.4.2010) Test 3 (26.5.2010) Ukupni broj bodova Ukupna
ocjena
vježbi
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Aganović Muamer 34 7 31 7 42 9 107 8
Baždalić Tarik 40 8 40 8 40 8 120 8
Brašnjić Senada 34 7 41 9 38 8 113 8
Čamdžić Jasmin 40 8 39 8 38 8 117 8
Čaušević Admir 30 6 29 6 37 8 96 7
Čičak Berina 19 5 35 7 21 5 76 6
Durmiš Elvira 27 6 34 7 34 7 95 7
Hamzić Faketa 29 6 29 6 38 8 96 7
Hečimović Ajla 36 8 39 8 39 8 114 8
Hidić Azra 38 8 35 7 38 8 111 8
Hodžić Aida 20 5 38 8 43 9 101 7
Ibrahimbegović Haris 26 6 25 5 30 6 81 6
Islamović Ermina 31 7 22 5 32 7 85 6
Lišinović Zenaida 21 5 25 5 35 7 81 6
Merdić Delila 22 5 24 5 36 8 82 6
Mešić Igda                
Milić Dejan 39 8 43 9 38 8 120 8
Mujkanović Amila 26 6 32 7 42 9 100 7
Muraja Malvina 32 7 28 6 40 8 100 7
Omerbegović Mediha 32 7 40 8 41 9 113 8
Ormanović Amila 23 5 36 8 24 5 83 6
Pelko Aida 27 6 23 5     50  
Ramić Edina 21 5 35 7 30 6 86 6
Salkanović Ena 14 5         14  
Skopljak Saudina 28 6 18 5 40 9 86 6
Smajlović Alem 34 7 32 7 45 9 111 8
Starčević Kenan 33 7 39 8 25 5 97 7
Strika Aida 18 5 30 6 33 7 81 6
Šantić Jelena 33 7 28 6 26 6 87 6
Škaljo Elvedina                
Tarčin Edisa 35 7 25 5 38 8 98 7
Vujica Andrea 33 7 26 6 31 7 90 6


Skala za bodovanje (ukupni broj bodova sva 3 testa):

Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Informatički časopisi

- INFO
- BUG
- VIDI
- PC CHIP
- PC Magazin

Ostali linkovi

- MS Live@Edu portal Univerziteta u Zenici
- Udruženje linux korisnika u BiH
- Cisco akademija Zenica
- Cisco akademija Sarajevo
- Cisco akademija Tuzla
- Cisco akademija Mostar

Prethodne akademske godine:

2008/2009
2007/2008
2006/2007
Webmaster | Ažurirano 02/14/2011