Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Programiranje za Internet
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Programiranje za Internet"

v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2007/2008
Datum Tema Download prezentacije
10.10. Uvod - o Internetu PDF pdf, 160 kB
Klijentsko-serverski model PDF pdf, 227 kB
Osnovne mrežne usluge PDF pdf, 226 kB
17.10. ZEPS
24.10. HTML - sintaksa naredbi PDF pdf, 168 kB
HTML - elementi jezika PDF pdf, 148 kB
HTML - liste PDF pdf, 165 kB
31.10. HTML - tabele, stilovi, linkovi PDF pdf, 260 kB
HTML - slike, formulari (obrasci) PDF pdf, 170 kB
HTML - formulari, skripte PDF pdf, 160 kB
7.11. TEST 1 (HTML) rezultati...
Macromedia Dreamweaver - Uvod PDF pdf, 143 kB
Macromedia Dreamweaver - Osobine stranice, tekst PDF pdf, 208 kB
14.11. Macromedia Dreamweaver - Liste, fontovi, stilovi PDF pdf, 170 kB
Macromedia Dreamweaver - Slike PDF pdf, 150 kB
Macromedia Dreamweaver - Tabele PDF pdf, 122 kB
21.11. Macromedia Dreamweaver - Šabloni (Templates) PDF pdf, 116 kB
Macromedia Dreamweaver - Izrada obrasca PDF pdf, 128 kB
Macromedia Dreamweaver - Kontrola podataka iz obrasca PDF pdf, 146 kB
28.11. Meta oznake i komentari, CSS PDF pdf, 167 kB
Rad s bojama, Slike u HTML dokumentima PDF pdf, 229 kB
CGI programiranje, primjer testa 2 PDF pdf, 76 kB
5.12. TEST 2 (Dreamweaver, CSS) - grupa 1 rezultati...
TEST 2 (Dreamweaver, CSS) - grupa 2
TEST 2 (Dreamweaver, CSS) - grupa 3
12.12. JavaScript PDF pdf, 68 kB
JavaScript PDF pdf, 101 kB
19.12. JavaScript PDF pdf, 127 kB
JavaScript PDF pdf, 104 kB
PHP PDF pdf, 157 kB
26.12. PHP PDF pdf, 99 kB
PHP PDF pdf, 117 kB
ASP PDF pdf, 79 kB
Pristup bazama podataka PDF pdf, 83 kB
2.1. Nova godina  
9.1. Planiranje i procedura dizajna web prezentacije PDF pdf, 82 kB
TEST 3 (Javascript, MySql, PhP)  

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Upute za izradu seminarskog rada:

Seminarski rad se predaje u HTML formatu, isključivo elektronskim putem (e-mail, CD, floppy, USB,...). Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz računarske grafike (teme koje nisu nabrojane na stranici za predmet "Računarska grafika" treba prethodno najaviti e-mailom).
Rezultat seminarskog rada je mini web portal na određenu tematiku, koji obavezno sadrži sljedeće elemente:
- CSS stilovi definisani u posebnoj datoteci (obavezna upotreba "hover" osobine za menije)
- Početna stranica sa imenom "index.htm", na kojoj se nalazi samo kratak rezime seminarskog rada i mala slika/slike koje predstavljaju linkove na pojedina poglavlja
- Obavezna stranica "o_autoru.htm" na kojoj će se nalaziti osnovni podaci o autoru seminarskog rada
- Obavezna stranica "komentari.htm" koja sadrži formular za slanje komentara autou portala
- 3 do 5 stranica koje čine tematske cjeline opisane tematike (npr.: Modeli boja, YUV model, HSB model, RGB model)
- Sve stranice koriste zajedničku CSS datoteku za taj portal
- Sve stranice moraju imati unificiran navigacijski dio (linkove na sve stranice portala)
Sistem ocjenjivanja:
Zadatak Bodovi za RG Bodovi za PZI
Estetski izgled stranice (boje, fontovi, efekti) - 10
Obavezni elementi (CSS, index, o_autoru, sadrzaj, formular, meniji) - 50
Dinamički sadržaj na stranici (Javascript i sl.) - 20
Adekvatne ilustracije (thumbnails) 25 10
Pravopis i stručna terminologija 25 10
Korištenje više izvora sa navođenjem izvora informacije 25 -
Originalnost i aktuelnost podataka 25 -
Skala za bodovanje seminarskog rada:
Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10


Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Seminarski rad (ocjena) Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Arnaut Kenan 25 5 46 10 33 7 104 Formati za kompresiju slike (9) 8
Bajramović Adnan 38 8 36 8 30 6 104 3D skeneri (8) 8
Bašić Belkisa 25 5 29,5 6 38 8 92,5 3D skeneri (10) 9
Cikotić Nedžad 40 8 35,5 8 23 5 98,5 Dubina polja (8) 8
Čustović Vahid 41 9 50 10 35 7 126 Unsharp mask (8) 9
Ćatić Arnela 45 9 46,5 10 32 7 123,5 Photoshop curves (10) 10
Ćukle Rusmir 43 9 49 10 28 6 120 3D skeneri (9) 9
Dendić Benjamin 38 8 45,5 10 21 5 104,5 Photoshop Curves (8) 8
Drapić Amir 38 8 43,5 9 27 6 108,5 Principi 3D modeliranja (7) 8
Đogić Mirsad                  
Đugumović Edisa               3D printeri (7)  
Grabovac Alen 26 6 33 7 32 7 81 Clipping Path (8) 7
Haskić Seada 34 7 16,5 5 27 6 77,5 Digitalne panorame (7) 7
Hrustanović Senad 29 6 54 10 25 5 108 Plazma i LCD televizori (8) 8
Hrustić Amra 39 8     42 9 81 Formati za kompresiju slike (8) 7
Hrustić Saudina 32 7 27 6 31 7 90 3D printeri (8) 7
Hukić Indira 44 9 49 10 50 10 143    
Ibranović Amir 44 9 50 10 30 6 124 Dubina polja (10) 10
Imamović Jasmina                  
Jugović Indira 27 6 41 9 45 9 113    
Jurešić Leonardo 39 8 37,5 8 33 7 109,5 Tehnike zaštite autorskih prava (10) 9
Mujagić Edita 38 8 48,5 10 31 7 127,5 Difrakcija i polarizacija (8) 9
Nadžak Saliha 37 8     32 7 69 Lokalni kontrast (8)  
Omerašević Ramo                  
Piljug Mediha 38 8 47,5 10 35 7 120,5 Difrakcija i polarizacija (10) 9
Radovanović Denis                  
Salihović Mehmedalija 45 9 46 10 35 7 126 Plazma i LCD displeji (7) 8
Sirćo Rasema 37 8 33 7 44 9 114 Unsharp mask (9) 9
Skeledžija Elma 43 9 28 6 36 8 107 Hromatska aberacija (10) 9
Šabić Mirzada 46 10 43 9 32 7 121 Formati za kompresiju slike (9) 9
Šaljić Daut 34 7 31 7 22 5 87 Formati za kompresiju slike (7) 7
Šošić Nasiha 40 8 43,5 9 41 9 124,5 Dinamički raspon (8) 9
Šutić Sedina 41 9 46 10 48 10 135 Clipping paths (9) 9
Tašo Kasim 34 7 47,5 10 23 5 104,5 Video codeci (8) 8
Tašo Nazif 39 8 41 9 37 8 117 Lokalni kontrast (9) 9
Tica Asad 5 5         5    
Trako Samir 29 6 43,5 9 31 7 103,5 Formati za kompresiju slike (7) 7
Veispahić Murada 34 7 30 6 29 6 93 Podešavanje boje (10) 9

Skala za bodovanje:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Literatura:

Skripta za predmet "Programiranje za Internet u PDF formatu je dostupna na ovom linku (5624 kB)

Linkovi:

http://www.adobe.com/designcenter/dialogbox/howtousetheweb/
http://www.adobe.com/designcenter/dialogbox/xhtml/
http://www.webstyleguide.com/index.html?/graphics/gif_files.html
http://www.php-mysql-tutorial.com/index.php
Creating Smart Forms with AJAX

Online testovi za JavaScript:

http://javascript.about.com/library/bltut36q.htm
http://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=JavaScript
http://www.ncsacademy.com/freetest.cfm

Online testovi za PHP:

http://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=PHP
http://www.wellho.net/quiz/phpquiz.html
http://www.developingwebs.net/phpclass/mindysquiz.php
Webmaster | Ažurirano 19.03.2014