Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Programiranje za Internet
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Programiranje za Internet"

doc.dr. Nermin Sarajlić, v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2008/2009
Datum Tema Download prezentacije
13.10. Uvod - o Internetu PDF pdf, 99 kB
Klijentsko-serverski model PDF pdf, 148 kB
Osnovne mrežne usluge PDF pdf, 179 kB
20.10. HTML - sintaksa naredbi PDF pdf, 136 kB
HTML - elementi jezika PDF pdf, 91 kB
HTML - liste PDF pdf, 79 kB
27.10. HTML - tabele, stilovi, linkovi PDF pdf, 175 kB
HTML - slike, formulari (obrasci) PDF pdf, 141 kB
HTML - formulari, skripte PDF pdf, 133 kB
3.11.    
10.11. TEST 1 (HTML) rezultati...
Macromedia Dreamweaver - Uvod PDF pdf, 143 kB
Macromedia Dreamweaver - Osobine stranice, tekst PDF pdf, 208 kB
17.11. Macromedia Dreamweaver - Liste, fontovi, stilovi PDF pdf, 170 kB
Macromedia Dreamweaver - Slike PDF pdf, 150 kB
Macromedia Dreamweaver - Tabele PDF pdf, 122 kB
29.11. Macromedia Dreamweaver - Šabloni (Templates) PDF pdf, 116 kB
Macromedia Dreamweaver - Izrada obrasca PDF pdf, 128 kB
Macromedia Dreamweaver - Kontrola podataka iz obrasca PDF pdf, 146 kB
1.12. Meta oznake i komentari, CSS PDF pdf, 167 kB
Rad s bojama, Slike u HTML dokumentima PDF pdf, 229 kB
CGI programiranje, primjer testa 2 PDF pdf, 76 kB
8.12. Bajram  
15.12. TEST 2 (Dreamweaver, CSS) rezultati...
JavaScript PDF pdf, 68 kB
JavaScript PDF pdf, 101 kB
23.12. JavaScript PDF pdf, 127 kB
29.12. JavaScript PDF pdf, 104 kB
PHP PDF pdf, 157 kB
PHP PDF pdf, 99 kB
5.1. PHP PDF pdf, 117 kB
ASP PDF pdf, 79 kB
Pristup bazama podataka PDF pdf, 83 kB
12.1. Planiranje i procedura dizajna web prezentacije PDF pdf, 82 kB
TEST 3 (Javascript, MySql, PhP) rezultati...
4.2. Upis ocjena (15:00)  
18.2. Upis ocjena (15:00)  

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Upute za izradu seminarskog rada:

Seminarski rad se predaje u HTML formatu, isključivo elektronskim putem (e-mail, CD, floppy, USB,...). Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz računarske grafike (teme koje nisu nabrojane na stranici za predmet "Računarska grafika" treba prethodno najaviti e-mailom).
Rezultat seminarskog rada je mini web portal na određenu tematiku, koji obavezno sadrži sljedeće elemente:
- CSS stilovi definisani u posebnoj datoteci (obavezna upotreba "hover" osobine za menije)
- Početna stranica sa imenom "index.htm", na kojoj se nalazi samo kratak rezime seminarskog rada i mala slika/slike koje predstavljaju linkove na pojedina poglavlja
- Obavezna stranica "o_autoru.htm" na kojoj će se nalaziti osnovni podaci o autoru seminarskog rada
- Obavezna stranica "komentari.htm" koja sadrži formular za slanje komentara autou portala
- 3 do 5 stranica koje čine tematske cjeline opisane tematike (npr.: Modeli boja, YUV model, HSB model, RGB model)
- Sve stranice koriste zajedničku CSS datoteku za taj portal
- Sve stranice moraju imati unificiran navigacijski dio (linkove na sve stranice portala)
Sistem ocjenjivanja:
Zadatak Bodovi za RG Bodovi za PZI
Estetski izgled stranice (boje, fontovi, efekti) - 10
Obavezni elementi (CSS, index, o_autoru, sadrzaj, formular, meniji) - 50
Dinamički sadržaj na stranici (Javascript i sl.) - 20
Adekvatne ilustracije (thumbnails) 25 10
Pravopis i stručna terminologija 25 10
Korištenje više izvora sa navođenjem izvora informacije 25 -
Originalnost i aktuelnost podataka 25 -
Skala za bodovanje seminarskog rada:
Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10


Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Seminarski rad (ocjena) Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Alispahić Amel 45 9 50 10 26 6 121 Plazma i LCD displeji (10) 10
Džihana Munevera 38 8 47 10 27 6 112 Dubina polja (7) 8
Junuzović Junuz 32 7 47 10 15 5 94 Formati za kompresiju slike (10) 9
Mahmutović Ervina 29 6 50 10 25 5 104 Difrakcija i polarizacija (10) 9
Mehanović Adnana 37 8 44 9 18 5 99 Codeci za digitalni video (9) 8
Mujić Elvisa 46 10 50 10 25 5 121 Formati za kompresiju slike (10) 10
Musić Mirela 27 6 44 9 9 5 80 Plazma i LCD displeji (7) 7
Šabić Emir 37 8 47 10 14 5 98 Grafički programi (10) 9

Skala za bodovanje:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Literatura:

Skripta za predmet "Programiranje za Internet u PDF formatu je dostupna na ovom linku (5624 kB)

Linkovi:

http://www.adobe.com/designcenter/dialogbox/howtousetheweb/
http://www.adobe.com/designcenter/dialogbox/xhtml/
http://www.webstyleguide.com/index.html?/graphics/gif_files.html
http://www.php-mysql-tutorial.com/index.php
Creating Smart Forms with AJAX

Online testovi za JavaScript:

http://javascript.about.com/library/bltut36q.htm
http://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=JavaScript
http://www.ncsacademy.com/freetest.cfm

Online testovi za PHP:

http://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=PHP
http://www.wellho.net/quiz/phpquiz.html
http://www.developingwebs.net/phpclass/mindysquiz.php

Webmaster | Ažurirano 11/17/2011