DOBRO DOšLI !

Tema sajta jeste dubina polja (engl. Depth Of Field - DOF). U daljem tekstu, puni naziv dubina polja, zamijenit ću skraćenicom DOF.

 

Da bih vam objasnila značenje DOF-a, trebam vam objasniti i značenje pojmova od kojih DOF ovisi. Na DOF utiču tri parametra:

Otvor blende

Žižna daljina (veličina zuma)

Udaljenost fotografa (fokalne ravni aparata) od objekta koji se snima

 

Neki kreatori (fotografi) uzimaju i četvrti faktor koji utiče na DOF, a to je:

ISO osjetljivost