Na ovoj web-stranici možete da naučite nešto više o digitalnim panoramama. Upoznat ćete se sa samim pojmom digitalnih panorama, kao i načinom njihovog nastanka. koji su aparati potrebni da bi mogla nastati digitalna panorama, kao i u koje svrhe se koriste. Također upoznat ću vas i sa vrstama digitalnih fotografija.

Znači možete da saznate sljedeće informacije:

- Šta su to digitalne panorame
- Način nastanka
- Aparati za digitalne panorame
- Vrste digitalni panorama