Dobrodošli

Na ovoj web stranici možete pronaći osnovne informacije o 3D skeniranju, funkcionalnosti 3D skeniranja, tehnologijama koje se koriste te o primjeni 3D skeniranja. Tu su i podaci o načinu funkcionisanja softvera David 3D scanner, njegovim karakteristikama i prednostima.

Example pic

Historijat

Skeneri su uređaji koji konvertuju printani materijal u digitalnu informaciju koju računar može da koristi i prikaže na izlaznom uređaju (npr. monitoru, printeru). Smatra se da je ideja o skenerima potekla od ranih telefotograskih unosnih uređaja, koji su se sastojali od rotirajućeg valjka sa jednim foto-detektorom. Linearni analogni AM signal bi se slao kroz standardne telefonske linije ...

više