Dinamicki raspon slike

Šta je ustvari dinamički raspon? To je odnos odnos između najtamnijeg i najsvjetlijeg dijela scene ili slike. Koristi se kao pojam kojim se definira maksimalni raspon tonova koji se mogu snimiti, odnosno reproducirati nekim izlaznim uređajem. Fotografski aparat može registrirati dinamički raspon do otprilike 1000:1 (ovisno aparatu i mediju na koji fotografiramo), naše oko od otprilike 30.000:1, a dinamički raspon scene može iznositi i do 100.000:1.

Dinamički raspon (cca)
Scena max. 100.000:1
Scena normal 10.000:1
Oko 30.000:1
Senzor 2.000:1
Monitor 1.000:1
Fotografija na papiru 100:1

Ili - Dinamički raspon senzora jednak je razlici največeg i najmanjeg broja signala koje može generirati.

(http://www.dpreview.com/learn/?/key=dynamic_range)

KLJUČNO PITANJE

... u određivanju ekspozicije


- Da li je dinamički raspon scene koja se snima takav da “stane” u dinamički raspon našeg fotoaparata (tj. senzora)?


- Ako je ‐ODLIČNO! Onda nema potrebe za kombinacijim podeksponiranih i preeksponiranih snimaka.
(PRIMJER: snimanje pri difuznom svjetlu ili pri gustoj atmosferi poput magle, dima ili prašine, snimanje površina sličnih tonova, snimanje daleko od izvora svjetlosti...)

- Ako nije ‐onda HDR može biti rješenje!
(PRIMJER: snimanje pri intenzivnoj direktnoj svjetlosti, scena sa puno dubokih sjena, kontra svjetlo, svijetle i tamne površine u istom kadru, izvor svjetla u kadru...)

High Dynamic Range (HDR) fotografija

ŠTO JE TO HDR ? (eng. High Dinamic Range)

Ako to bukvalno prevedemo radi se o fotografijama velikog dinamičkog raspona. Skup tehnika kojima se kombiniraju pojedinačne različito eksponirane fotografije istog motiva, kako bi se stvorila jedna HDR fotografija proširenog dinamičkog raspona. Veliki dinamički raspon nam omogučava da snimamo fotografije, u našem slučaju, sa izuzetno svijetlim i (ili) tamnim dijelovima.

Pomoću dinamičkog raspona ćemo otkriti detalje u sjenama odnosno na svijetlim dijelovima koji obično budu bjelina ili jarko sivilo. Za osobne potrebe, odnosno za kućnu arhivu HDR fotografije se najčešće rade od seta od tri fotografije.

(http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/high-dynamic-range.htm)

 

POČETNA | Tehnika | Primjeri | O autoru | Literatura | Komentari