O seminarskom radu

U ovom seminarskom radu je dat pregled algoritama za kompresiju slika, te osnovnih formata za pohranu slike koji koriste ove algoritme.

Pregled sadržaja rada

U seminarskom su predstavljeni neki od najčešće korištenih algoritama za kompresiju slike.

Seminarski se sastoji od tri dijela:

  • Predstavljanja osnovnih pojmova u vezi kompresije podataka uopće
  • Predstavljanja nekih od najčešće korištenih algoritama za kompresiju slike
  • Predstavljanja osnovnih elemenata BMP i GIF formata slike, te načina kodiranja podataka korištenih u okviru ovih formata

Osim toga, dati su i osnovni podaci o autoru sajta, te obrazac preko koga korisnik može unijeti svoje komentar u vezi organizacije i sadržaja sajta.