Obrazac za unos komentara

Ova stranica omogućava unos komentara u vezi seminarskog rada. Popunjenost polja obrasca se provjerava Javascript-om. Ukoliko je komentar unesen, biće poslan na server na procesiranje pomoću CGI skripte.

Popunite obrazac:

Ime posjetioca:
E-mail posjetioca:
Rad ispunjava zahtjeve postavljene u okviru premeta Programiranje za internet
Rad ispunjava zahtjeve postavljene u okviru premeta Računarska grafika

Rad se može prihvatiti
Rad je potrebno doraditi