Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Programiranje za Internet
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Programiranje za Internet"

doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2011/2012
Datum Tema Download prezentacije
10.10.
ponedjeljak
Uvod - o Internetu PDF pdf, 130 kB
Klijentsko-serverski model PDF pdf, 180 kB
Osnovne mrežne usluge PDF pdf, 200 kB
17.10.
ponedjeljak
HTML - sintaksa naredbi PDF pdf, 150 kB
HTML - elementi jezika PDF pdf, 120 kB
HTML - liste PDF pdf, 130 kB
24.10.
ponedjeljak
HTML - tabele, stilovi, linkovi PDF pdf, 220 kB
HTML - slike, formulari (obrasci) PDF pdf, 160 kB
HTML - formulari, skripte PDF pdf, 140 kB
31.10.
ponedjeljak
TEST 1 (HTML) rezultati
Adobe Dreamweaver - Uvod PDF pdf, 150 kB
Adobe Dreamweaver - Osobine stranice, tekst PDF pdf, 240 kB
7.11.
ponedjeljak
   
14.11.
ponedjeljak
Adobe Dreamweaver - Liste, fontovi, stilovi PDF pdf, 200 kB
Adobe Dreamweaver - Slike PDF pdf, 170 kB
Adobe Dreamweaver - Tabele PDF pdf, 150 kB
21.11.
ponedjeljak
   
28.11.
ponedjeljak
Adobe Dreamweaver - Šabloni (Templates) PDF pdf, 130 kB
Adobe Dreamweaver - Izrada obrasca PDF pdf, 160 kB
Adobe Dreamweaver - Kontrola podataka iz obrasca PDF pdf, 140 kB
5.12.
ponedjeljak
Meta oznake i komentari, CSS PDF pdf, 230 kB
Rad s bojama, Slike u HTML dokumentima PDF pdf, 280 kB
CGI programiranje, primjer testa 2 PDF pdf, 90 kB
12.12.
ponedjeljak
TEST 2 (Dreamweaver, CSS) rezultati
19.12.
ponedjeljak
JavaScript PDF pdf, 80 kB
JavaScript PDF pdf, 110 kB
JavaScript PDF pdf, 160 kB
JavaScript PDF pdf, 120 kB
26.12.
ponedjeljak
PHP PDF pdf, 120 kB
PHP PDF pdf, 120 kB
PHP PDF pdf, 120 kB
ASP PDF pdf, 90 kB
Pristup bazama podataka PDF pdf, 100 kB
9.1.
ponedjeljak
Planiranje i procedura dizajna web prezentacije PDF pdf, 120 kB
TEST 3 (Javascript, MySql, PhP) rezultati

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Upute za izradu seminarskog rada:

Seminarski rad se predaje u HTML formatu, isključivo elektronskim putem (e-mail, CD, floppy, USB,...). Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz računarske grafike (teme koje nisu nabrojane na stranici za predmet "Računarska grafika" treba prethodno najaviti e-mailom).
Rezultat seminarskog rada je mini web portal na određenu tematiku, koji obavezno sadrži sljedeće elemente:
- CSS stilovi definisani u posebnoj datoteci (obavezna upotreba "hover" osobine za menije)
- Početna stranica sa imenom "index.htm", na kojoj se nalazi samo kratak rezime seminarskog rada i mala slika/slike koje predstavljaju linkove na pojedina poglavlja
- Obavezna stranica "o_autoru.htm" na kojoj će se nalaziti osnovni podaci o autoru seminarskog rada
- Obavezna stranica "komentari.htm" koja sadrži formular za slanje komentara autoru portala
- 3 do 5 stranica koje čine tematske cjeline opisane tematike (npr.: Modeli boja, YUV model, HSB model, RGB model)
- Sve stranice koriste zajedničku CSS datoteku za taj portal
- Sve stranice moraju imati unificiran navigacijski dio (linkove na sve stranice portala)
Sistem ocjenjivanja:
Zadatak Bodovi za RG Bodovi za PZI
Estetski izgled stranice (boje, fontovi, efekti) - 10
Obavezni elementi (CSS, index, o_autoru, sadrzaj, formular, meniji) - 50
Dinamički sadržaj na stranici (Javascript i sl.) - 20
Adekvatne ilustracije (thumbnails) 25 10
Pravopis i stručna terminologija 25 10
Korištenje više izvora sa navođenjem izvora informacije 25 -
Originalnost i aktuelnost podataka 25 -
Skala za bodovanje seminarskog rada:
Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10


Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova (ocjena) Seminarski rad (ocjena) Ocjena s vježbi Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Alić Enisa 46 10 48,5 10 43 9 137,5 (10) Photoshop krivulje (8) 6 8
Arnaut Azema 42 9 44,5 9 46 10 132,5 (9) Digitalne panorame (8)    
Begović Amela 45 9     41 9 86 (6)      
Čengić Emir 43 9 47,5 10 41 9 131,5 (9) 3D displeji (10) 9 9
Durak Mahir 46 10                
Husić Amela 48 10 49,5 10 41 9 138,5 (10) Hromatska aberacija (10) 7 9
Huskić Elma 48 10 40 8 50 10 138 (10) Dubina polja (9)    
Konjicija Snježana 46 10 49 10 39 8 134 (9) Kompresija slike (10)    
Mrkonja Alma 46 10 46 10 49 10 141 (10) David 3D skener (10)    
Mujanović Selma 43 9     46 10 89 (6) Dinamički raspon slike (8)    
Pajić Mirnesa 48 10 50 10 48 10 146 (10) Clipping path (10) 9 10
Pivić Damir 48 10 48 10 50 10 146 (10) Codec (10) 6 9
Šabanović Arminka 47 10 46,5 10 49 10 142,5 (10) Vektorizacija (10) 8 9
Šabić Sidika 43 9 44,5 9 43 9 130,5 (9) Lokalni kontrast (10) 6 8
Tabak Edin 49 10 49,5 10 49 10 147,5 (10) 3D printeri (10) 10 10
Tanjić Mirza 43 9 48,5 10 30 6 121,5 (9) Digitalne panorame (10)    

Skala za bodovanje testova:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Literatura:

Skripta za predmet "Programiranje za Internet u PDF formatu je dostupna na ovom linku (5624 kB)

Linkovi:

http://www.adobe.com/designcenter/dialogbox/howtousetheweb/
http://www.adobe.com/designcenter/dialogbox/xhtml/
http://www.webstyleguide.com/index.html?/graphics/gif_files.html
http://www.php-mysql-tutorial.com/index.php
Creating Smart Forms with AJAX
Free Online Favicon.ico Icon Generator

Online testovi za JavaScript:

http://javascript.about.com/library/bltut36q.htm
http://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=JavaScript
http://www.ncsacademy.com/freetest.cfm

Online testovi za PHP:

http://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=PHP
http://www.wellho.net/quiz/phpquiz.html
http://www.developingwebs.net/phpclass/mindysquiz.php


Zadaci za vježbanje:

HTML (<title>, <p>, <ul>, <ol>, <hr>, <br>, <pre>)

Prethodne akademske godine:

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Webmaster | Ažurirano 11.01.2013