Cjelobrojne konstante u izvornom kôdu se mogu prikazati u različitim brojnim sistemima:


Za ugrađene tipove tačno su određena pravila uobičajenog aritmetičkog pretvaranja. Ako su oba operanda ista, tada je i rezultat tog tipa, a ako su operandi različitih tipova, tada se oni prije operacije svode na zajednički tip (složenijji tip) prema slijedećim pravilima [ISO/IEC1998]:

 1. Ako je jedan od operanada tipa long double, tada se i drugi operand pretvara u long double;
 2. Ako je jedan od operanada tipa double, tada se i drugi operand pretvara u double;
 3. Ako je jedan od operanada tipa float, tada se i drugi operand pretvara u float;
 4. Inače, se prevodi cjelobrojna promocija (eng. Integral promotion) oba operanda (ovo je bitno samo za operande tipa bool, wchar_t);
 5. Potom, ako je jedan od operanada unsigned long, tada se i drugi operand pretvara u  unsigned long;
 6. U protivnom,
 7. Ako je jedan od operanada tipa long, tada se i drugi operand pretvara u long;
 8. Ako je jedan od operanada unsigned, tada se i drugi operand pretvara u unsigned;

Problem pretvaranja brojnih tipova najjače je izražen kod dijeljenja cijelih brojeva, što početnicima zna prouzrokovati dosta glavobolje.


Uvjetni operator radi tako da provjerava uvjet. Ako izraz uvjeta daje logičku istinu izračunava se izraz 1, u protivnom se izračunava izraz dva.
Primjer:

   int a,x;
   If (x<0)
     a = -x
   Else
     a = x.