Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2007/2008

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Seminarski rad (ocjena) Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Arnaut Kenan 40 8 36 8 28 6 104 Formati za kompresiju slike (7) 7
Bajramović Adnan 32 7 39 8 27 6 98 3D skeneri (8) 7
Bašić Belkisa 34 7 35 7 40 8 109 3D skeneri (7) 8
Cikotić Nedžad 26 6 28 6 22 5 76 Dubina polja (6) 6
Čustović Vahid 34 7 35 7 26 6 95 Unsharp mask (6) 7
Ćatić Arnela 33 7 38 8 39 8 110 Photoshop curves (7) 8
Ćukle Rusmir 26 6 40 8 38 8 104 3D skeneri (6) 7
Dendić Benjamin 29 6 28 6 37 8 94 Photoshop Curves (6) 7
Drapić Amir 30 6 38 8 38 8 106 Principi 3D modeliranja (10) 9
Đogić Mirsad                  
Đugumović Edisa               3D printeri (6)  
Grabovac Alen 36 8 12 5 38 8 86 Clipping Path (6) 6
Haskić Seada 28 6 32 7 27 6 87 Digitalne panorame (7) 7
Hrustanović Senad 34 7 42 9 28 6 104 Plazma i LCD televizori (7) 7
Hrustić Amra 32 7 27 6 31 7 90 Formati za kompresiju slike (6) 6
Hrustić Saudina 26 6 31 7 31 7 88 3D printeri (7) 7
Hukić Indira 40 8 43 9 46 10 129    
Ibranović Amir 43 9 45 9 41 9 129 Dubina polja (9) 9
Imamović Jasmina                  
Jugović Indira 36 8 31 7 27 6 94    
Jurešić Leonardo 44 9 43 9 39 8 126 Tehnike zaštite autorskih prava (10) 10
Mujagić Edita 37 8 36 8 33 7 106 Difrakcija i polarizacija (7) 8
Nadžak Saliha 33 7 36 8 30 6 99 Lokalni kontrast (7) 7
Omerašević Ramo         24 5      
Piljug Mediha 37 8 41 9 41 9 119 Difrakcija i polarizacija (7) 8
Radovanović Denis                  
Salihović Mehmedalija 37 8 32 7 36 8 105 Plazma i LCD displeji (6) 7
Sirćo Rasema 49 10 43 9 39 8 131 Unsharp mask (7) 8
Skeledžija Elma 26 6 39 8 35 7 100 Hromatska aberacija (7) 7
Šabić Mirzada 37 8 40 8 36 8 113 Formati za kompresiju slike (9) 9
Šaljić Daut 35 7 24 5 36 8 95 Formati za kompresiju slike (7) 7
Šošić Nasiha 37 8 33 7 31 7 101 Dinamički raspon (7) 7
Šutić Sedina 47 10 41 9 41 9 129 Clipping paths (8) 9
Tašo Kasim 33 7 28 6 33 7 94 Video codeci (6) 7
Tašo Nazif 25 5 32 7 31 7 88 Lokalni kontrast (7) 7
Tica Asad                  
Trako Samir 31 7 32 7 30 6 93 Formati za kompresiju slike (6) 7
Veispahić Murada 40 8 40 8     80 Podešavanje boje (9) 8

Skala za bodovanje:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

Plazma i LCD displeji
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D skeneri
Fringe projection
Lokalni kontrast
Interpolacija digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja
Dinamički raspon
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Levels
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada:

Upute za izradu seminarskog rada su date na stranici "Programiranje za Internet"

Linkovi:

www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi
Webmaster | Ažurirano 14.01.2014