Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

doc.dr. Senad Balić, v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2008/2009

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Seminarski rad (ocjena) Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Alispahić Amel 33 7 39 8 36 8 108 Plazma i LCD displeji (10) 9
Džihana Munevera 36 8 36 8 37 8 109 Dubina polja (6) 7
Junuzović Junuz 19 5 34 7 28 6 81 Formati za kompresiju slike (9) 8
Mahmutović Ervina 24 5 39 8 33 7 96 Difrakcija i polarizacija (8) 8
Mehanović Adnana 25 5 27 6 37 8 89 Codeci za digitalni video (8) 7
Mujić Elvisa 41 9 42 9 40 8 123 Formati za kompresiju (10) 10
Musić Mirela 28 6 23 5 31 7 82 Plazma i LCD displeji (7) 7
Šabić Emir 32 7 21 5 24 5 77 Grafički programi (9) 8

Skala za bodovanje:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

Plazma i LCD displeji
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D skeneri
Fringe projection
Lokalni kontrast
Interpolacija digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja
Dinamički raspon
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Levels
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada:

Upute za izradu seminarskog rada su date na stranici "Programiranje za Internet"

Linkovi:

www.brucelindbloom.com/
www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi

Webmaster | Ažurirano 30.09.2012