Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

doc.dr. Senad Balić, v.as.mr. Samir Lemeš
akademska godina 2009/2010

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Seminarski rad (ocjena) Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Agić Safet 31 7 33 7 39 8 103 IPTV (10) 9
Fazlić Mirela 23 5 37 8 30 6 90 Crvene oči (9) 8
Hrustanović Almina 16 5 28 6 32 7 76 OLED tehnologija (8) 7
Hukić Indira 40 8 43 9 46 10 129 Interpolacija digitalne slike (9) 9
Jugović Indira 36 8 31 7 27 6 94 Plazma i LCD displeji (7) 7
Karahasanović Selma 13 5 38 8 40 8 91 Captcha (7) 7
Mujić Mevludina 35 7 43 9 28 6 106 Mirror (7) 8
Mujić Muamer 26 6 28 6 38 8 92    
Omerašević Suada 12 5 40 8 26 6 78    
Pezić Lamija 28 6 20 5 30 6 78 Grafičke kartice (6) 6
Popović Darko 35 7 35 7 27 6 97 Digitalne kamere (7) 7
Turčinović Nermana 24 5 27 6 40 8 91 Računarska grafika i film (10) 9

Skala za bodovanje:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

Plazma i LCD displeji
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D skeneri
Fringe projection
Lokalni kontrast
Interpolacija digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja
Dinamički raspon
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Levels
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada:

Upute za izradu seminarskog rada su date na stranici "Programiranje za Internet"

Linkovi:

www.brucelindbloom.com/
www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi

Webmaster | Ažurirano 30.09.2012