Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

doc.dr. Senad Balić, v.as.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2010/2011

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Seminarski rad (ocjena) Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Baručija Lejla 48 10 45 9 48 10 141 Kompresija slike (9) 10
Bečić Enesa 50 10 49 10 48 10 147 Clipping path (10) 10
Bešić Alma 47 10 40 8 45 9 132 Digitalizacija TV signala (10) 10
Ćosić Gracijela 28 6 37 8 15 5 80 Plazma i LCD displeji (8) 7
Hrustić Amra 50 10 47 10 47 10 144 Dubina polja (10) 10
Hrvić Amra 40 8 48 10 47 10 135 Dinamički raspon i HDR (10) 10
Hutinović Lejla 41 9 37 8 46 10 124 Panorame (10) 10
Mehić Nerma 43 9 48 10 47 10 138 Hromatska aberacija (9) 10
Mehić Sedin 45 9 41 9 48 10 134 Satelitski prijemnici (9) 9
Mehmedbašić Enisa 50 10 45 9 48 10 143 David 3D scanner (10) 10
Mujezinović Benisa 50 10 46 10 48 10 144 Vektorizacija (10) 10
Mujić Mevludin 50 10 46 10 46 10 142 Unsharp mask (10) 10
Mujić Muamer 26 6 28 6 38 8 92 Difrakcija i polarizacija (10) 9
Muran Anela 50 10 47 10 49 10 146 3D printeri (10) 10
Ombašić Emir 49 10 46 10 45 9 140 Inverzna kinematika (10) 10
Omerašević Ramo 43 9 45 9 48 10 136 3D video (9) 10
Omerašević Suada 12 5 40 8 26 6 78 3D displeji (9) 8
Palić Alma 49 10 47 10 47 10 143 Captcha (10) 10
Popović Marica 28 6 35 7 44 9 107 Digitalna panorama (9) 9
Purić Nasiha 46 10 46 10 48 10 140 Difrakcija i polarizacija (10) 10
Radovanović Denis 46 10 47 10 40 8 133 Captcha (10) 10
Salkić Besim 50 10 40 8 47 10 137 Photoshop krivulje (7) 9
Velagić Memnuna 48 10 47 10 44 9 139 Kompresija slike (8) 9

Skala za bodovanje:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

3D displeji
Digitalizacija TV signala
Web streaming
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D printeri
DAVID 3d scanner
Digitalizacija 3D objekata
Captcha
Tehnike zaštite autorskih prava na digitalne sadržaje
Vektorizacija rasterske slike
Lokalni kontrast
Vektorski formati podataka za web
Geometrijske transformacije digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja (depth of field)
Dinamički raspon slike
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Algoritmi i formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada:

Upute za izradu seminarskog rada su date na stranici "Programiranje za Internet"

Linkovi:

www.brucelindbloom.com/
www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi

Webmaster | Ažurirano 30.09.2012