Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2011/2012

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova (ocjena) Seminarski rad (ocjena) Ocjena s vježbi Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena Bodovi
(max 50)
Ocjena
Alić Enisa 47 10 46 10 46 10 139 (10) Photoshop krivulje (9) 6 8
Arnaut Azema 47 10 46 10 47 10 140 (10) Digitalne panorame (8) 8 8
Begović Amela 42 9 46 10 46 10 134 (9)      
Čengić Emir 44 9 49 10 46 10 139 (10) 3D displeji (9) 9 9
Durak Mahir                    
Husić Amela 45 9 48 10 48 10 141 (10) Hromatska aberacija (10) 7 9
Huskić Elma 43 9 46 10 47 10 136 (10) Dubina polja (7) 6 8
Konjicija Snježana 45 9 46 10 44 9 135 (9) Kompresija slike (9)    
Mrkonja Alma 48 10 45 9 46 10 139 (10) David 3D skener (10) 7 9
Mujanović Selma 42 9 46 10 46 10 134 (9) Dinamički raspon slike (10) 6 8
Pajić Mirnesa 44 9 46 10 46 10 136 (10) Clipping path (9) 9 9
Pivić Damir 47 10 48 10 47 10 142 (10) Codec (8) 7 8
Šabanović Arminka 41 9 48 10 48 10 137 (10) Vektorizacija (10) 6 9
Šabić Sidika 44 9 46 10 46 10 136 (10) Lokalni kontrast (9) 7 9
Tabak Edin 46 10 48 10 46 10 140 (10) 3D printeri (10) 10 10
Tanjić Mirza 42 9 37 8 37 8 116 (8) Digitalne panorame (10)    

Skala za bodovanje testova:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

3D displeji
Digitalizacija TV signala
Web streaming
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D printeri
DAVID 3d scanner
Digitalizacija 3D objekata
Captcha
Tehnike zaštite autorskih prava na digitalne sadržaje
Vektorizacija rasterske slike
Lokalni kontrast
Vektorski formati podataka za web
Geometrijske transformacije digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja (depth of field)
Dinamički raspon slike
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Algoritmi i formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada:

Upute za izradu seminarskog rada su date na stranici "Programiranje za Internet"

Linkovi:

www.brucelindbloom.com/
www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi

Prethodne akademske godine:

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Webmaster | Ažurirano 04.01.2013