Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2012/2013
Datum Tema Download prezentacije
1.10.
Uvod (način realizacije nastave) PDF pdf, 200 kB
Grafičke kartice PDF pdf, 500 kB
Monitori, TV, projektori PDF pdf, 300 kB
8.10.
Printeri i ploteri PDF pdf, 900 kB
Skeniranje PDF pdf, 1100 kB
Digitalni fotoaparati PDF pdf, 1000 kB
15.10.
Digitalne video kamere PDF pdf, 1000 kB
Teorija svjetlosti PDF pdf, 1700 kB
Anatomija oka i poremećaji vida, optičke varke PDF pdf, 1000 kB
22.10.
Modeli boja: YUV, RGB PDF pdf, 600 kB
Modeli boja: HSL, CMY, CMYK, Pantone spot PDF pdf, 800 kB
Konverzija modela boja
PDF pdf, 800 kB
29.10.
TEST 1 (Hardware i modeli boja) rezultati
5.11.
Osobine boja PDF pdf, 1200 kB
Geometrijske transformacije: 2D translacija, rotacija, skaliranje PDF pdf, 800 kB
Geometrijske transformacije: 3D translacija, rotacija, skaliranje PDF pdf, 800 kB
12.11.
Transformacije pogleda: Koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 1300 kB
3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 1300 kB
API PDF pdf, 1200 kB
19.11.
Komercijalni softver za RG - bitmap PDF pdf, 1300 kB
Komercijalni softver za RG - vektor PDF pdf, 1600 kB
Primjena računarske grafike PDF pdf, 1600 kB
26.11.
Dan državnosti +1  
3.12.
Algoritmi isijecanja: 2D tačke i linije PDF pdf, 1300 kB
Algoritmi isijecanja: 2D poligoni PDF pdf, 900 kB
Algoritmi isijecanja: 3D PDF pdf, 1300 kB
10.12.
TEST 2 (Transformacije i algoritmi) rezultati
Parametarske krive: Hermit PDF pdf, 1400 kB
Parametarske krive: Bezier, B-spline PDF pdf, 1400 kB
Parametarske površine PDF pdf, 1400 kB
17.12. Renderisanje: linije i kružnice PDF pdf, 1600 kB
Renderisanje: izvori svjetlosti i teksture PDF pdf, 1600 kB
Filteri PDF pdf, 1500 kB
24.12. Formati datoteka i kompresija PDF pdf, 1800 kB
Video formati i codeci PDF pdf, 2200 kB
Fraktali PDF pdf, 2300 kB
31.12. Nova godina  
7.1. TEST 3 (parametarske krive, renderisanje, formati) rezultati
prezentacije seminarskih radova  
prezentacije seminarskih radova  

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Ocjena testova Ocjena seminarskog rada Ocjena s vježbi Ukupna
ocjena
(max 50) (max 50) (max 50)
  a b c a+b+c d e f (d+e+f)/3
Aganović Muamer 48 44 47 139 10 10 9 10 (22.1.2013)
Baždalić Tarik 46 47 49 142 10 9 8  
Brašnjić Senada 47 41 47 135 9 8 6 8 (11.6.2013)
Čamdžić Jasmin 48 46 49 143 10 8 6  
Čehajić Mirnesa                
Durak Mahir 42 43 41 126 9 10 7  
Hamzić Faketa 45 47 49 141 10 9 8  
Hečimović Ajla 48 46 49 143 10 9 7 9 (22.1.2013)
Hodžić Emir 47 35 49 131 9 10 7 9 (27.12.2013)
Hodžić Aida 47 46 49 142 10 10 7 9 (22.1.2013)
Milić Dejan 48 43 45 136 10 9 7 9 (5.2.2013)
Omerbegović Mediha 43 46 49 138 10 9 7 9 (5.2.2013)
Šantić Jelena 48 46 49 143 10 10 7 9 (22.1.2013)
Tarčin Edisa 27 44 47 118 8 9    

Skala za bodovanje testova:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

3D displeji
Digitalizacija TV signala
Web streaming
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D printeri
DAVID 3d scanner
Digitalizacija 3D objekata
Captcha
Tehnike zaštite autorskih prava na digitalne sadržaje
Vektorizacija rasterske slike
Lokalni kontrast
Vektorski formati podataka za web
Geometrijske transformacije digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja (depth of field)
Dinamički raspon slike
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Algoritmi i formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada

No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada i treba biti obima 5 do 10 stranica.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature [X]. Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica

Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 10 do 15 minuta.
Seminarski rad se predaje isključivo u elektronskoj formi, ne treba ga štampati na papir! Seminarski rad i prezentaciju treba donijeti na USB stiku, CD/DVD, ili poslati na e-mail: slemes@mf.unze.ba

Rok za predaju seminarskog rada je 24.12.2012.

Seminarski radovi:

Student Tema Rad Prezentacija Bodovi Ukupno bodova Ocjena
a b c d e f g h
Aganović Muamer Fraktali Seminarski rad Prezentacija 10 10 9 15 10 10 10 18 92 10
Baždalić Tarik Projekcije Seminarski rad Prezentacija 9 10 8 15 5 10 10 19 86 9
Brašnjić Senada Algoritmi i formati za kompresiju slike Seminarski rad Prezentacija 10 10 9 10 10 5 0 17 71 8
Čamdžić Jasmin Video codeci Seminarski rad Prezentacija 7 10 9 12 5 10 10 15 78 8
Čehajić Mirnesa Web streaming Seminarski rad Prezentacija                 Plagijat  
Durak Mahir Panoramska fotografija Seminarski rad Prezentacija 10 10 10 18 10 10 10 20 98 10
Hamzić Faketa Digitalizacija 3D objekata Seminarski rad Prezentacija 10 10 9 15 8 10 10 12 84 9
Hečimović Ajla Plazma i LCD displeji Seminarski rad Prezentacija 7 8 9 15 10 10 10 15 84 9
Hodžić Aida HDTV i 4K Seminarski rad Prezentacija 10 10 9 18 10 10 10 19 96 10
Hodžić Emir Captcha Seminarski rad Prezentacija 10 10 10 20 10 10 10 19 99 10
Milić Dejan Procesori Seminarski rad Prezentacija 10 8 9 15 5 10 10 15 82 9
Omerbegović Mediha Digitalna video kamera Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 15 9 10 10 10 82 9
Šantić Jelena Hromatska aberacija Seminarski rad Prezentacija 10 10 8 15 8 10 10 20 91 10
Tarčin Edisa (k) 3D printeri Seminarski rad Prezentacija 10 10 10 15 10 10 10 10 85 9


Sistem bodovanja seminarskog rada:

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20


Skala za ocjenjivanje seminarskog rada:

Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Linkovi:

www.brucelindbloom.com/
www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi

Prethodne akademske godine:

2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Webmaster | Ažurirano 02.09.2014