Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Pedagoški fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2014/2015
Datum Tema Download prezentacije
15.10.
srijeda
Uvod (način realizacije nastave) PDF pdf, 200 kB
Grafičke kartice PDF pdf, 500 kB
29.10.
srijeda
Monitori, TV, projektori PDF pdf, 300 kB
Printeri i ploteri PDF pdf, 900 kB
Skeniranje PDF pdf, 1100 kB
Digitalni fotoaparati PDF pdf, 1000 kB
11.11.
utorak
Digitalne video kamere PDF pdf, 1000 kB
Teorija svjetlosti PDF pdf, 1700 kB
Anatomija oka i poremećaji vida, optičke varke PDF pdf, 1000 kB
12.11.
srijeda
Modeli boja: YUV, RGB PDF pdf, 600 kB
Modeli boja: HSL, CMY, CMYK, Pantone spot PDF pdf, 800 kB
Konverzija modela boja
PDF pdf, 800 kB
26.11.
srijeda
   
3.12.
srijeda
TEST 1 (Hardware i modeli boja) rezultati
Osobine boja PDF pdf, 1200 kB
Geometrijske transformacije: 2D translacija, rotacija, skaliranje PDF pdf, 800 kB
Geometrijske transformacije: 3D translacija, rotacija, skaliranje PDF pdf, 800 kB
Transformacije pogleda: Koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 1300 kB
17.12.
srijeda
3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 1300 kB
API PDF pdf, 1200 kB
23.12.
utorak
Komercijalni softver za RG - bitmap PDF pdf, 1300 kB
Komercijalni softver za RG - vektor PDF pdf, 1600 kB
Primjena računarske grafike PDF pdf, 1600 kB
30.12.
utorak (10:15 sati)
Algoritmi isijecanja: 2D tačke i linije PDF pdf, 1300 kB
Algoritmi isijecanja: 2D poligoni PDF pdf, 900 kB
Algoritmi isijecanja: 3D PDF pdf, 1300 kB
6.1.
utorak
TEST 2 (Transformacije i algoritmi) rezultati
Parametarske krive: Hermit PDF pdf, 1400 kB
Parametarske krive: Bezier, B-spline PDF pdf, 1400 kB
Parametarske površine PDF pdf, 1400 kB
Renderisanje: linije i kružnice PDF pdf, 1600 kB
7.1.
srijeda
Renderisanje: izvori svjetlosti i teksture PDF pdf, 1600 kB
Filteri PDF pdf, 1500 kB
Formati datoteka i kompresija PDF pdf, 1800 kB
Video formati i codeci PDF pdf, 2200 kB
14.1.
srijeda
TEST 3 (parametarske krive, renderisanje, formati) rezultati
prezentacije seminarskih radova

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Ocjena testova Ocjena seminarskog rada Ocjena s vježbi Ukupna
ocjena
(max 50) (max 50) (max 50)
a b c a+b+c d e f (d+e+f)/3
Arnautović Mevludin 46 50 44 140 10 8 7 8
(30.6.2015)
Bagarić Julijana 47 48 48 143 10 6 7 8 (16.6.2015)
Bašić Fatima 48 50 45 143 10 9 8 9 (30.1.2015)
Goran Belma 46 46 48 140 10 6 8 8 (20.2.2015)
Kasumović Zineta 48 47 48 143 10 9 6 8 (30.1.2015)
Mešanović Emrah 43 48 46 137 10 6 6 7 (1.9.2015)
Mujkanović Amila 48 48 45 141 10 6 6 7 (1.9.2015)
Muslić Adisa 47 48 47 142 10 7 6 8 (16.6.2015)
Pajić Merhunisa 45 48 48 141 10 8 7 8 (20.2.2015)
Suljić Aldijana 46 47 47 140 10 6 6 7 (30.6.2015)
Šabović Maida 48 49 47 144 10 8 8 9 (16.6.2015)
Šahman Nađa 38 47 47 136 10 7 6 8 (16.6.2015)
Zolota Bakir 43 48 46 137 10 7    

Skala za bodovanje testova:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

3D displeji
Digitalizacija TV signala
Web streaming
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D printeri
DAVID 3d scanner
Digitalizacija 3D objekata
Captcha
Tehnike zaštite autorskih prava na digitalne sadržaje
Vektorizacija rasterske slike
Lokalni kontrast
Vektorski formati podataka za web
Geometrijske transformacije digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja (depth of field)
Dinamički raspon slike
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Algoritmi i formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada

No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada i treba biti obima 5 do 10 stranica.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature [X]. Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica

Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 10 do 15 minuta.
Seminarski rad se predaje isključivo u elektronskoj formi, ne treba ga štampati na papir! Seminarski rad i prezentaciju treba donijeti na USB stiku, CD/DVD, ili poslati na e-mail: slemes@mf.unze.ba

Rok za predaju seminarskog rada je 31.12.2014.

Seminarski radovi:

Student Tema Rad Prezentacija Bodovi Ukupno bodova Ocjena
a b c d e f g h
Arnautović Mevludin Digitalne panorame Seminarski rad Prezentacija 9 10 7 13 5 10 10 7 71 8
Bagarić Julijana Photoshop Clipping path Seminarski rad Prezentacija 7 10 8 8 5 5 5 7 55 6
Bašić Fatima VRML (Virtual Reality Modeling Language) Seminarski rad Prezentacija 10 10 9 15 8 10 10 12 84 9
Goran Belma Dubina polja fotografije Seminarski rad Prezentacija 7 10 7 10 2 5 5 5 51 6
Kasumović Zineta Hologrami Seminarski rad Prezentacija 10 10 10 10 9 10 10 13 82 9
Mešanović Emrah Web streaming Seminarski rad Prezentacija 8 10 8 10 8 5 0 3 52 6
Mujkanović Amila Difrakcija i polarizacija Seminarski rad Prezentacija 2 8 8 10 5 10 5 3 51 6
Muslić Adisa 3D printeri Seminarski rad Prezentacija 5 10 5 5 8 8 10 15 66 7
Pajić Merhunisa Retuširanje digitalne slike Seminarski rad Prezentacija 8 10 9 8 10 10 5 12 72 8
Suljić Aldijana Algoritmi i formati za kompresiju slike Seminarski rad Prezentacija 8 10 9 13 5 5 0 5 55 6
Šabović Maida Captcha Seminarski rad Prezentacija 8 10 10 10 8 10 10 12 78 8
Šahman Nađa Tehnike zaštite autorskih prava na digitalne sadržaje Seminarski rad Prezentacija 9 10 7 15 8 10 0 10 69 7
Zolota Bakir Fraktali Seminarski rad   8 10 8 5 5 5 2 18 61 7


Sistem bodovanja seminarskog rada:

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20


Skala za ocjenjivanje seminarskog rada:

Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Ocjene s vježbi :

Student Test 1
CorelDraw
(max. 100)
Test 2
Adobe Photoshop
(max. 100)
Test 3
Google Sketchup
(max. 100)
Ukupno bodova
(max. 300)
Ocjena
Arnautović Mevludin 55 67,5 85 207,5 7
Bagarić Julijana 55 67,5 85 207,5 7
Bašić Fatima 70 50 92,5 212,5 8
Goran Belma 85 67,5 85 237,5 8
Kasumović Zineta 50 75 52,5 177,5 6
Mešanović Emrah          
Mujkanović Amila 40   70 110  
Muslić Adisa 55   62,5 117,5  
Pajić Merhunisa 50 67,5 75 192,5 7
Suljić Aldijana 70   62,5 132,5  
Šabović Maida 100 50 60 210 8
Šahman Nađa 50 25   75  
Zolota Bakir          

Linkovi:

www.brucelindbloom.com/
www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi

Prethodne akademske godine:

2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Webmaster | Ažurirano 02.09.2015