Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Filozofski fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2015/2016
Datum Tema Download prezentacije
7.10.
srijeda
Uvod (način realizacije nastave) PDF pdf, 200 kB
Grafičke kartice PDF pdf, 500 kB
Monitori, TV, projektori PDF pdf, 300 kB
14.10.
srijeda
Printeri i ploteri PDF pdf, 900 kB
Skeniranje PDF pdf, 1100 kB
Digitalni fotoaparati PDF pdf, 1000 kB
21.10.
srijeda
Digitalne video kamere PDF pdf, 1000 kB
Teorija svjetlosti PDF pdf, 1700 kB
Anatomija oka i poremećaji vida, optičke varke PDF pdf, 1000 kB
28.10.
srijeda
Modeli boja: YUV, RGB PDF pdf, 600 kB
Modeli boja: HSL, CMY, CMYK, Pantone spot PDF pdf, 800 kB
Konverzija modela boja
PDF pdf, 800 kB
4.11.
srijeda
TEST 1 (Hardware i modeli boja) rezultati
Osobine boja PDF pdf, 1200 kB
Geometrijske transformacije: 2D translacija, rotacija, skaliranje PDF pdf, 800 kB
11.11.
srijeda
Geometrijske transformacije: 3D translacija, rotacija, skaliranje PDF pdf, 800 kB
Transformacije pogleda: Koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 1300 kB
3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 1300 kB
18.11.
srijeda
API PDF pdf, 1200 kB
Komercijalni softver za RG - bitmap PDF pdf, 1300 kB
Komercijalni softver za RG - vektor PDF pdf, 1600 kB
25.11. srijeda Dan državnosti BiH  
2.12.
srijeda
Primjena računarske grafike PDF pdf, 1600 kB
Algoritmi isijecanja: 2D tačke i linije PDF pdf, 1300 kB
Algoritmi isijecanja: 2D poligoni PDF pdf, 900 kB
Algoritmi isijecanja: 3D PDF pdf, 1300 kB
9.12.
srijeda
Parametarske krive: Hermit PDF pdf, 1400 kB
Parametarske krive: Bezier, B-spline PDF pdf, 1400 kB
Parametarske površine PDF pdf, 1400 kB
16.12.
srijeda
 
23.12. srijeda TEST 2 (Transformacije i algoritmi) rezultati
Renderisanje: linije i kružnice PDF pdf, 1600 kB
Renderisanje: izvori svjetlosti i teksture PDF pdf, 1600 kB
30.12. srijeda Filteri PDF pdf, 1500 kB
Formati datoteka i kompresija PDF pdf, 1800 kB
Video formati i codeci PDF pdf, 2200 kB
6.1. srijeda TEST 3 (parametarske krive, renderisanje, formati) rezultati
prezentacije seminarskih radova
13.1. srijeda prezentacije seminarskih radova

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova Ocjena testova Ocjena seminarskog rada Ocjena s vježbi Ukupna
ocjena
(max 50) (max 50) (max 50)
a b c a+b+c d e f (d+e+f)/3
Delibašić Amina 48 43 33 124 9 8 9 9 (26.1.2016)
Kasumović Azra 46 46 36 128 9 9 8 9 (26.1.2016)
Kasumović Redžiba 46 48 34 128 9 8 9 9 (26.1.2016)
Krdžalić Adnan 36 35 36 107 8 7 10 8 (9.2.2016)
Ljubos Anita 18 36 30 84 6 8 9 8 (9.2.2016)
Mirvić Sanela 50 41 38 129 9 8 9 9 (26.1.2016)
Pojskić Bakir 50 36 31 127 9 9 9 9 (26.1.2016)
Sivro Nail 44 19 25 88 6 8 6 7 (14.6.2016)
Smajlović Alem 25 49 32 106 8 6 9 8 (28.6.2016)
Varupa Amra 33 37 30 100 7 9 10 9 (26.1.2016)

Skala za bodovanje testova:
Bodovi 0-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

3D displeji
Digitalizacija TV signala
Web streaming
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D printeri
DAVID 3d scanner
Digitalizacija 3D objekata
Captcha
Tehnike zaštite autorskih prava na digitalne sadržaje
Vektorizacija rasterske slike
Lokalni kontrast
Vektorski formati podataka za web
Geometrijske transformacije digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja (depth of field)
Dinamički raspon slike
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Algoritmi i formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada

No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada i treba biti obima 5 do 10 stranica.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature [X]. Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica

Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 10 do 15 minuta.
Seminarski rad se predaje isključivo u elektronskoj formi, ne treba ga štampati na papir! Seminarski rad i prezentaciju treba donijeti na USB stiku, CD/DVD, ili poslati na e-mail: slemes@unze.ba

Rok za predaju seminarskog rada je 23.12.2015.

Seminarski radovi:

Student Tema Rad Prezentacija Bodovi Ukupno bodova Ocjena
a b c d e f g h
Delibašić Amina Digitalizacija 3D objekata Seminarski rad  Prezentacija 10 10 7 12 5 8 10 10 72 8
Kasumović Azra Crvene oči Seminarski rad Prezentacija 10 10 8 15 5 10 10 17 85 9
Kasumović Redžiba Difrakcija i polarizacija Seminarski rad Prezentacija 10 10 8 10 5 10 10 10 73 8
Krdžalić Adnan Algoritmi i formati za kompresiju slike Seminarski rad   10 10 10 15 5 8 10 0 68 7
Ljubos Anita 3D displeji Seminarski rad Prezentacija 8 10 8 12 5 8 10 16 77 8
Mirvić Sanela Digitalizacija TV signala Seminarski rad Prezentacija 10 10 7 10 8 8 10 8 71 8
Pojskić Bakir IP TV Seminarski rad Prezentacija 8 10 8 12 5 10 10 18 81 9
Sivro Nail Osnovni principi 3D modeliranja Seminarski rad   8 10 8 15 5 10 10 10 76 8
Smajlović Alem Captcha Seminarski rad   8 8 8 10 5 8 0 10 57 6
Varupa Amra 3D printeri Seminarski rad Prezentacija 10 10 8 15 5 10 8 16 82 9


Sistem bodovanja seminarskog rada:

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20


Skala za ocjenjivanje seminarskog rada:

Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Ocjene s vježbi :

Student Test 1
CorelDraw
(max. 100%)
Test 2
Google Sketchup
(max. 100%)
Test 3
Adobe Photoshop
(max. 100%)
Ukupno bodova
(max. 100%)
Ocjena
Delibašić Amina 92 93 80 88,33 9
Kasumović Azra 73 91 80 81,33 8
Kasumović Redžiba 75 95 79 83 9
Krdžalić Adnan 100 100 97 99 10
Ljubos Anita 86 96 70 84 9
Mirvić Sanela 95 99 83 92,33 9
Pojskić Bakir 68 98 99 88,33 9
Sivro Nail 60 60 60 60 6
Smajlović Alem 90 96 87 91 9
Varupa Amra 98 100 85 94,33 10

Linkovi:

www.brucelindbloom.com/
www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi

Prethodne akademske godine:

2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Webmaster | Ažurirano 02.11.2016