Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Računarska grafika
Univerzitet u Zenici  |   Filozofski fakultet  |  Katedra za matematiku i informatiku

Predavanja iz predmeta "Računarska grafika"

v.prof.dr. Samir Lemeš <slemes@unze.ba>
v.as.mr. Edin Tabak <edin.tabak@gmail.com>
akademska godina 2017/2018
Datum Tema Download prezentacije
4.10. Uvod (način realizacije nastave) PDF pdf, 200 kB
Grafičke kartice PDF pdf, 500 kB
11.10. Monitori, TV, projektori PDF pdf, 500 kB
Printeri i ploteri PDF pdf, 300 kB
Skeniranje PDF pdf, 500 kB
Digitalni fotoaparati PDF pdf, 800 kB
18.10. Digitalne video kamere PDF pdf, 400 kB
Teorija svjetlosti PDF pdf, 600 kB
Anatomija oka i poremećaji vida, optičke varke PDF pdf, 1000 kB
25.10. Modeli boja: YUV, RGB PDF pdf, 200 kB
Modeli boja: HSL, CMY, CMYK, Pantone spot PDF pdf, 400 kB
Konverzija modela boja
PDF pdf, 400 kB
1.11. TEST 1 (Hardware i modeli boja) rezultati
Osobine boja PDF pdf, 600 kB
Geometrijske transformacije: 2D translacija, rotacija, skaliranje PDF pdf, 400 kB
15.11. Geometrijske transformacije: 3D translacija, rotacija, skaliranje PDF pdf, 300 kB
Transformacije pogleda: Koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 500 kB
22.11.
3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 400 kB
API PDF pdf, 500 kB
29.11. Komercijalni softver za rastersku grafiku PDF pdf, 400 kB
Komercijalni softver za vektorsku grafiku PDF pdf, 500 kB
Primjena računarske grafike PDF pdf, 400 kB
6.12. Algoritmi isijecanja: 2D tačke i linije PDF pdf, 200 kB
Algoritmi isijecanja: 2D poligoni PDF pdf, 300 kB
Algoritmi isijecanja: 3D PDF pdf, 400 kB
13.12. TEST 2 (Transformacije i algoritmi) rezultati
Parametarske krive: Hermit PDF pdf, 300 kB
Parametarske krive: Bezier, B-spline PDF pdf, 300 kB
Parametarske površine PDF pdf, 1300 kB
20.12. Renderisanje: linije i kružnice PDF pdf, 800 kB
Renderisanje: izvori svjetlosti i teksture PDF pdf, 1700 kB
Filteri PDF pdf, 2300 kB
27.12. Formati datoteka i kompresija PDF pdf, 800 kB
Video formati i codeci PDF pdf, 2100 kB
Fraktali PDF pdf, 3100 kB
3.1. TEST 3 (parametarske krive, renderisanje, formati) rezultati
prezentacije seminarskih radova
10.1. prezentacije seminarskih radova + popravni termin za periodične testove

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati periodičnih testova:

Broj indeksa Predavanja Vježbe Seminarski rad Završni ispit Ukupno bodova Ukupna
ocjena
Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3
10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100%
5230 7.00 6.00 5.00 5.50 8.00 9.50 16.80 10.00 67.80 7 (26.1.18)
5409 7.80 7.33 6.60 7.70 9.00 9.50 18.20 13.00 79.13 8 (26.1.18)
5568 8.40 7.00 7.40 7.70 10.00 9.00 18.20 14.00 81.70 8 (26.1.18)
5574             11.80   11.80  
5583 8.00 6.50 5.80 6.00 8.50 8.00 13.60 12.67 69.07 7 (9.2.18)
5899 9.40 8.33 8.80 9.60 8.50 10.00 19.20 18.33 92.17 9 (26.1.18)
5902 8.40 6.67 7.60 8.20 10.00 8.50 12.00 15.00 76.37 8 (26.1.18)
5954 8.60 6.83 7.00 9.30 10.00 9.20 14.60 15.00 80.53 8 (26.1.18)
5960 7.60 6.67 7.80 4.70 7.00 6.50 18.40 15.00 73.67 7
6138 8.40 5.83 8.40 9.50 9.50 9.70 14.20 16.00 81.53 8 (26.1.18)

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Teme za seminarske radove:

3D displeji
Digitalizacija TV signala
Web streaming
Difrakcija i polarizacija
Hromatska aberacija
3D printeri
DAVID 3d scanner
Digitalizacija 3D objekata
Captcha
Tehnike zaštite autorskih prava na digitalne sadržaje
Vektorizacija rasterske slike
Lokalni kontrast
Vektorski formati podataka za web
Geometrijske transformacije digitalne slike
Digitalne panorame
Dubina polja (depth of field)
Dinamički raspon slike
Izoštravanje slike sa "Unsharp mask"
Photoshop Curves
Photoshop Clipping path
Algoritmi i formati za kompresiju slike
Codeci za digitalni video

Upute za izradu seminarskog rada

No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada i treba biti obima 5 do 10 stranica.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature [X]. Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica

Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 10 do 15 minuta.
Seminarski rad se predaje isključivo u elektronskoj formi, ne treba ga štampati na papir! Seminarski rad i prezentaciju treba donijeti na USB stiku, CD/DVD, ili poslati na e-mail: slemes@unze.ba

Rok za predaju seminarskog rada je 14.12.2017.

Seminarski radovi:

Broj indeksa Tema Rad Bodovi Ukupno bodova 20% za završnu ocjenu
a b c d e f g h
5230 Grafička strana pametnih telefona Seminarski rad 8 10 8 18 10 10 10 10 84 16.80
5409 CGI – computer generated imagery Seminarski rad 8 10 10 15 8 10 10 20 91 18.20
5568 3D printeri Seminarski rad 8 10 10 18 10 10 10 15 91 18.20
5574 Digitalizacija Seminarski rad 8 10 8 15 8 10 0 0 59 11.80
5583 Rezolucija Seminarski rad 9 10 9 12 8 10 10 0 68 13.60
5899 Webcasting Seminarski rad 10 10 10 18 8 10 10 20 96 19.20
5902 Bitcoin Seminarski rad 6 10 8 12 9 10 5 0 60 12.00
5954 Algoritmi i formati za kompresiju slike Seminarski rad 10 10 10 15 8 10 10 0 73 14.60
5960 VR (Virtual Reality) Seminarski rad 10 10 9 15 10 10 10 18 92 18.40
6138 Difrakcija i polarizacija Seminarski rad 10 10 9 15 9 10 5 0 71 14.20


Sistem bodovanja seminarskog rada:

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20
  Ukupno 100 = 20% ukupnog broja bodova za završnu ocjenu

Literatura:
RGGM


Linkovi:

www.brucelindbloom.com/
www.cyberium.net/imagine/
local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/fun/
www.telfon.net/tutoriali
www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop
graphicssoft.about.com/od/photoshop/l/bllps5out.htm
photoshop-tutorials.deviantart.com
http://www.informit.com/guides/guide.asp?g=photoshop&rl=1
Microsoft GIF animator (download freeware programa, 1 MB)
http://www.cgchannel.com/gallery/
Pixar kratki filmovi

Prethodne akademske godine:

2016/2017  |   2015/2016  |   2014/2015
2013/2014  |   2012/2013  |   2011/2012  |   2010/2011  |   2009/2010  |   2008/2009  |   2007/2008
Webmaster | Ažurirano 20.09.2018